Op woensdagmorgen 18 september werd de nieuwe parking geopend door Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts. Er waren verschillende mensen van basisschool Kinderland en van het Don Boscocollege, en mensen van de ouderraad en het schoolbestuur aanwezig. De parking aan de overkant van het Don Boscocollege omvat 42 parkeerplaatsen, waaronder twee plaatsen voor personen met een beperking. "Die parking kan gebruikt worden voor ...

Op woensdagmorgen 18 september werd de nieuwe parking geopend door Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts. Er waren verschillende mensen van basisschool Kinderland en van het Don Boscocollege, en mensen van de ouderraad en het schoolbestuur aanwezig. De parking aan de overkant van het Don Boscocollege omvat 42 parkeerplaatsen, waaronder twee plaatsen voor personen met een beperking. "Die parking kan gebruikt worden voor mensen die naar het bos komen en door mensen van de scholen. Die bezoeken de omgeving meestal op andere momenten", zei Axel Weydts. De parking moet ook een toegankelijk keerpunt zijn voor ouders die snel hun kinderen willen afzetten. "Zo vermijden we dat dit nog gebeurt in de Don Boscolaan zelf", aldus de schepen nog. Naast de parkeervakken waarvan het grootste gedeelte werd aangelegd met behulp van kunststofplaten die waterinfiltratie toelaten, werd eveneens een voetpad en een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Er worden ook negen plantvakken voor bomen voorzien.De werken aan de 1.900 vierkante meter grote parking duurden anderhalve maand, kostten 185.000 euro en werden uitgevoerd door Wegenbouw Ockier. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die parking in 2018 aan te leggen samen met de werken aan de N43, maar dit bleek uiteindelijk niet mogelijk. "Nu kijken we onmiddellijk samen met de scholen om de veiligheid in de schoolomgeving aan te pakken. Het dubbelrichtingfietspad dat in de aanleg van de parking geïntegreerd werd is een eerste deel van het fietspad dat zal doorlopen tot aan de N43, waar ook afgescheiden fietspaden voorzien worden. Deze werken moeten er nog deze bestuursperiode komen", aldus schepen Weydts nog. "We kijken ook om de veiligheid op Sint-Anna te verbeteren, maar de uitvoering zal niet meer tijdens de huidige legislatuur kunnen. We moeten ook rekening houden met de werken aan kruispunt De Prinse, waar er verkeerslichten komen en de verdere aanleg van de N43. Nog meer werken in dezelfde omgeving op hetzelfde moment zouden te veel verkeershinder en onveilige situaties met zich meebrengen. De plannen voor de veiligheid op Sint-Anna kunnen we natuurlijk wel al opmaken." (EDB)