"Ik was bijzonder blij met de unaniem positieve reacties van alle partijen en kreeg ook snel de steun van de 5 directies die in Deerlijk lager onderwijs aanbieden", aldus Philip Ghekiere. "Nauwelijks een week later diende ik een dossier in bij de Vlaamse overheid met de vraag om ondersteuning te krijgen."
...

"Ik was bijzonder blij met de unaniem positieve reacties van alle partijen en kreeg ook snel de steun van de 5 directies die in Deerlijk lager onderwijs aanbieden", aldus Philip Ghekiere. "Nauwelijks een week later diende ik een dossier in bij de Vlaamse overheid met de vraag om ondersteuning te krijgen."Hij kreeg deze week de goedkeuring van Vlaanderen voor een subsidie van 2.500 euro. Gedurende twee weken zullen, van 10 tot 21 augustus, zullen maximaal 14 kinderen spelenderwijs taal leren. Het initiatief werd 'Tik Tok Taal' gedoopt en wil een groep kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar twee fijne leer- en speelweken aanbieden met een gevarieerd programma."We mikken op kinderen die het door omstandigheden wat lastig hebben met taal of die de zomervakantie alleen thuis moeten doorbrengen. Ze leren taal in de voormiddag en spelen in de namiddag. Intens sociaal contact en het vlot gebruik van taal staan centraal. Tik Tok Taal is helemaal nieuw, het is geen opvang, geen speelwerking, geen jeugdbeweging en ook geen voortzetting van het schooljaar tijdens de vakantie.""De eerste week zit Tik Tok Taal in de lokalen van de scouts op het Gaverdomein, de tweede week op het terrein van de KSA achter Den Osse in de Vichtestraat. Er is telkens begeleiding voorzien van 8.30 uur tot 16 uur. De deelname voor de kinderen is gratis. De scholen kennen uiteraard de noden van de kinderen het best, dus zij zorgen voor de contacten met de ouders.""Omdat zowel de scholen als de gemeentelijke diensten het in deze coronatijd bijzonder druk hebben, dacht ik eraan om dit initiatief te coördineren van uit de gemeenteraad. Onafhankelijk raadslid Sophie Mespreuve en Louis Haerinck (CD&V) waren meteen enthousiast en bereid om mee te helpen aan het initiatief.""Voor de begeleiding van het project zoeken we met de werkgroep nog begeleiders, leerkrachten met affiniteit voor taal (actieve, gepensioneerde en studenten lager onderwijs), monitoren van jeugdverenigingen en sportclubs die bereid zijn om een leuke namiddagactiviteit te organiseren en begeleiders van onze culturele verenigingen. Aan de lokale bedrijven vragen we om een picknick te sponsoren of een interessant bedrijfsbezoek te organiseren. We zoeken eventueel ook nog een busje om kinderen op te halen en terug te brengen." (DRD)