"Het draaiboek om de school opnieuw te openen, is een lijvige bundel van 30 bladzijden geworden", opent directeur Wouter Ballyn. "Gelukkig hebben we altijd geopteerd voor kleinere klassen en dat is nu een enorm voordeel. We hebben twee eerste leerjaren van respectievelijk 13 en 14 leerlingen en twee tweede leerjaren van 12 leerlingen. Zo krijgen de leerlingen hun vertrouwde leerkracht en kunnen ze van maandag tot vrijdag - behalve op woensdag - naar school komen. Voor het zesde leerjaar, dat volgens de voorschrif...

"Het draaiboek om de school opnieuw te openen, is een lijvige bundel van 30 bladzijden geworden", opent directeur Wouter Ballyn. "Gelukkig hebben we altijd geopteerd voor kleinere klassen en dat is nu een enorm voordeel. We hebben twee eerste leerjaren van respectievelijk 13 en 14 leerlingen en twee tweede leerjaren van 12 leerlingen. Zo krijgen de leerlingen hun vertrouwde leerkracht en kunnen ze van maandag tot vrijdag - behalve op woensdag - naar school komen. Voor het zesde leerjaar, dat volgens de voorschriften twee volle dagen moeten komen, hebben we de klas gesplitst en zijn er vier halve dagen school. Ik ben heel blij dat de school opnieuw open kan, vooral voor het eerste leerjaar, de meest kwetsbare groep."Naast die leerjaren zijn er de leerkrachten van het derde, vierde en zesde leerjaar die verder afstandsonderwijs geven en de resterende personeelsleden staan in voor de opvang. "Deze is de laatste periode meer dan verdubbeld en telt nu een veertigtal leerlingen", aldus de directeur. "We splitsen ook de opvang per leeftijd en zorgen ervoor dat de kleuters niet gemengd worden met het lager. Indien de opvang toeneemt, zal er moeten bijgesprongen worden want dan dreigt een tekort aan personeel en ruimte. We willen ook de leerlingen die les krijgen en de opvang volledig gescheiden houden. Zo zijn de starturen, speeltijden en speelzones volledig verschillend.""De ouders die hun kinderen brengen, moeten een masker dragen en komen niet op de speelplaats. De kinderen moeten meteen de handen wassen en ook hun temperatuur wordt genomen. Ook personeelsleden dragen een masker en de lesgevers dragen extra bescherming om de leerlingen te benaderen. Veiligheid en hygiëne voor alles." Of de andere leerlingen dit schooljaar ook nog zullen naar school komen, blijft een raadsel. "Ik hoop het", stelt de directeur. "Dan kunnen ze op een normale manier afscheid nemen van het schooljaar. Ze hebben al veel moeten missen dit jaar."Over het afstandsonderwijs is de directeur heel tevreden. "Elke leerkracht had wekelijks contact met de leerlingen. Het heeft een enorme inspanning gevraagd zowel van de leerkrachten als de ouders maar de samenwerking verliep enorm vlot. Belangrijk daarbij was dat iedere leerling over een laptop beschikte. Dit kon door tussenkomst van het OCMW en de school, voor de gezinnen die er niet over beschikten. De leerkrachten hebben vastgesteld dat er echt geen grote leerachterstand is opgelopen, de ouders kunnen dus heel gerust zijn. Er werd uitstekend gewerkt." (NVZ)