"Hier worden de muren tussen vakken echt gesloopt. We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling of verwondering voor de wereld en stimuleren zo op een natuurlijke manier vaardigheden, die leiden ...