Pleegzorg is voor kinderen, maar ook voor (jong)volwassenen met een beperking die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ouderschap wordt als het ware gedeeld. In 2014 werd in onze provincie pleegzorg 547 aangevraagd. In 2018 stond de teller op 1008 keer. De stijging is onder meer te wijten aan een wijziging in de jeugdwetgeving die jeugdrechters als eerste optie de uithuisplaatsing van een kind geeft. Daarnaast zijn e...

Pleegzorg is voor kinderen, maar ook voor (jong)volwassenen met een beperking die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ouderschap wordt als het ware gedeeld. In 2014 werd in onze provincie pleegzorg 547 aangevraagd. In 2018 stond de teller op 1008 keer. De stijging is onder meer te wijten aan een wijziging in de jeugdwetgeving die jeugdrechters als eerste optie de uithuisplaatsing van een kind geeft. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die pleegzorg kennen.Er zijn een pak pleeggezinnen, maar de zoektocht naar mensen die hun huis willen openzetten voor kinderen die door omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wonen, gaat voort.In Ieper zijn er 32 pleeggezinnen. Die vangen 35 pleegkinderen en 3 (jonge)volwassenen met een beperking op. Bijna 3 procent van de pleegplaatsingen in West-Vlaanderen gebeuren in Ieper. Bovendien is er een vast lokaal antennepunt in Ieper, dat is te vinden aan Ter Waarde 46 bus 101. "Er is steeds meer vraag naar mensen die kinderen en jongeren kunnen opvangen in hun gezin", zegt schepen voor Welzijn Eva Ryde. "Stad Ieper wil nu helpen in de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen en ontvangt hiervoor het officiële label 'pleegzorggemeente'."Het label krijgt een prominente plek op de website van Stad Ieper en in de volgende editie van het Stadsmagazine 'Iedereen Ieper'. Verder doet Stad Ieper regelmatig oproepen via sociale media en stelt lokalen ter beschikking voor infosessies voor kandidaat-pleegzorgers."Als kind opgroeien met een pleegbroer en er mee zorg voor dragen, heeft me heel bewust gemaakt van de noden bij kinderen die (even) niet thuis kunnen wonen maar ook hun ouders", zegt schepen Ryde. "Alle jongeren verdienen een positieve omgeving om in op te groeien. Pleegzorg kan hierbij een antwoord bieden, maar vraagt ook een stevig engagement. Als stadsbestuur willen we daarom (kandidaat-)pleegouders ondersteunen en deze opvangvorm regelmatig onder de aandacht brengen. We hopen op die manier extra kandidaten over de streep te trekken en nog meer kinderen en jongvolwassenen te helpen." Meer info over pleegzorg via www.pleegzorgvlaanderen.be (CMW)