Pleegzorg is voor kinderen, maar ook voor (jong)volwassenen met een beperking die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ouderschap wordt als het ware gedeeld. In 2014 werd in onze provincie pleegzorg 547 aangevraagd. In 2018 stond de teller op 1008 keer. De stijging is onder meer te wijten aan een wijziging in de jeugdwetgeving die jeugdrechters als eerste optie de uithuisplaatsing van een kind geeft. Daarnaast zijn e...