"In deze school gaat het om de grootste investering in jaren", aldus coördinerend directeur Christophe Verleene. We komen uit op een totaalbedrag van 855.000 euro. We kregen van de overheid huursubsidies." Wijlen pastoor Jozef Renty woonde heel lang in de pastorij vlak naast de Heilig Hartkerk en verhuisde dan naar het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. De vzw Parochiale Werken kocht de leegstaande pastorij aan de kerkfabriek Heilig Hart. "Voor onze peuters gebruiken we hier wat verderop ondertussen al zeven jaar het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang Sloeber", zegt de directeur.
...