"In deze school gaat het om de grootste investering in jaren", aldus coördinerend directeur Christophe Verleene. We komen uit op een totaalbedrag van 855.000 euro. We kregen van de overheid huursubsidies." Wijlen pastoor Jozef Renty woonde heel lang in de pastorij vlak naast de Heilig Hartkerk en verhuisde dan naar het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. De vzw Parochiale Werken kocht de leegstaande pastorij aan de kerkfabriek Heilig Hart. "Voor onze peuters gebruiken we hier wat verderop ondertussen al zeven jaar het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang Sloeber", zegt de directeur.
...

"In deze school gaat het om de grootste investering in jaren", aldus coördinerend directeur Christophe Verleene. We komen uit op een totaalbedrag van 855.000 euro. We kregen van de overheid huursubsidies." Wijlen pastoor Jozef Renty woonde heel lang in de pastorij vlak naast de Heilig Hartkerk en verhuisde dan naar het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. De vzw Parochiale Werken kocht de leegstaande pastorij aan de kerkfabriek Heilig Hart. "Voor onze peuters gebruiken we hier wat verderop ondertussen al zeven jaar het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang Sloeber", zegt de directeur.De voorgevel en ruimtes worden behouden. Naast het pand komt er een extra aanbouw in beton. Architecten Bruno en zoon Jelle Carpentier van het studiebureau Studar uit Menen zorgden voor het ontwerp. Achteraan komt er in een oase van groen een echte belevingsspeelplaats. Hiervoor zorgen ouders Peter Vercruysse, Cédric Tandt en Jorry Berghe met hun expertise voor advies. In de tuin zijn de bomen met karakter behouden. De bijgebouwen werden afgebroken. De renovatie moet volledig klaar zijn tegen september volgend jaar."Bij de studie was het een uitdaging om het statische gebouw, toch een icoon voor Kruiseke, te behouden en tevens een functionele bruikbaarheid te voorzien", aldus architect Jelle Carpentier. "De pastorij is een belangrijk merkteken in de dorpskom. De gevels worden gereinigd en gerenoveerd. Er komt onder meer nieuw schrijnwerk en ledverlichting wordt voorzien."Momenteel ontbreekt de mogelijkheid om de leerlingen in het groen te laten spelen op de huidige locatie. Er zijn twee speelplaatsen in tegels. De kleuters zullen er onder meer beschikken over een vlonderpad, een speelheuvel, een moddersoepkeuken en een zandbak in rijstveldmotief.Wie in de kantoren komt, staat nog niet vast. "Ik zal er mijn bureau hebben en het kan dat de administratie, de preventieadviseur en ICT daar ook een onderkomen vinden", aldus Christophe Verleene. "Nu beschikken we bijvoorbeeld niet over een leraarskamer en door de uitbreiding zal dit nu wel het geval zijn."Met de uitbreiding stoppen de plannen voor de dorpsschool niet. "Nadien volgt de verdere renovatie van de bestaande gebouwen", zegt de coördinerend directeur. "Natuurlijk afhankelijk van de toezegging van subsidies. Bedoeling is dat elk leerjaar over een klas gaat beschikken. De gewezen containerklassen helemaal achteraan doen we op termijn weg. We gebruiken die nu voor berging.""De belevingsspeelplaats wordt ook een extra troef. De kinderen kunnen we daardoor spreiden over drie speelplaatsen wat zorgt voor meer speelmogelijkheden en minder druk op één bepaalde speelplaats." Uitbreiding voor Kruiseke en een nieuwe kleuterschool in Geluwe: er is dus heel wat in beweging en de andere vestigingen worden niet vergeten. "We willen die gelijkwaardig opwaarderen", benadrukt Christophe Verleene.De tuin van de pastorij is momenteel volledig gestript en het valt op hoe groot die tuin eigenlijk wel is. Destijds had het stadsbestuur plannen om in die tuin het gemeenschapscentrum te bouwen. Er was daarover de eerste keer sprake in september 2004 (!). Dat stuitte evenwel op verzet van buurtbewoners en het bisdom Brugge... (Erik De Block)