De stedelijke basisschool in de Ganzenstraat verruimt vanaf 1 september haar aanbod. Ook kinderen die, naast een normale begaafdheid, enkel met een autismespectum-stoornis kampen kunnen er voortaan terecht. "In onze regio is het aanbod lager onderwijs voor leerlingen met een dergelijke problematiek te beperkt. Dat valt af te leiden uit de lange wachtlijsten!", aldus schepen voor onderwijs Ann Soete. "Ondan...

De stedelijke basisschool in de Ganzenstraat verruimt vanaf 1 september haar aanbod. Ook kinderen die, naast een normale begaafdheid, enkel met een autismespectum-stoornis kampen kunnen er voortaan terecht. "In onze regio is het aanbod lager onderwijs voor leerlingen met een dergelijke problematiek te beperkt. Dat valt af te leiden uit de lange wachtlijsten!", aldus schepen voor onderwijs Ann Soete. "Ondanks positief advies van de onderwijsadministratie hebben we lang moeten aandringen bij de minister, maar nu kunnen we eindelijk van start gaan.""Ons schooltje telt om en bij de vijfenzestig leerlingen. Wij richten ons vanouds op wie omwille van een leerstoornis moeilijk functioneert in het gewoon onderwijs", verduidelijkt directeur Bart Verroens. "Kleine klasgroepjes krijgen alle nodige omkadering door ons korps van leerkrachten, logopedisten en kinesisten. Na twee jaar is er telkens een evaluatie, waarbij wordt nagegaan of de leerling verder gaat in het buitengewoon onderwijs, dan wel kan terugkeren naar het gewoon onderwijs. Met dat laatste uiteraard als ultieme doel.""Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen ook leerlingen met normale begaafdheid en enkel autisme als diagnose bij ons terecht. In vakjargon is dat 'Onderwijs Type 9'.", luidt het. "En, helemaal nieuw, het gaat om basisschoolleerlingen èn kleuters! Tot nu toe kon dat wettelijk niet, maar nu mogen wij kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd begeleiden. We geloven dat vroeg investeren in jonge kinderen veruit het meest rendeert en dat we zo kunnen anticiperen op eventuele hindernissen."Directeur Bart heeft alvast een goed gevoel bij de nieuwe uitdaging. "Onze leerkrachten behaalden het certificaat van de 'AutismeCentraalMethodiek'. Samen met onze ervaring met ondersteuningswerk in het gewoon onderwijs zorgt dat voor de nodige bagage."Juffrouw Sabine De Meyer is al vele jaren actief in de Ganzenveer, maar begon haar loopbaan in een kleuterschool. "Nu we straks ook kleuters in ons midden krijgen, keer ik eigenlijk terug naar mijn roots!", lacht Sabine.(PM)