Het onderwijsproject is een onderdeel van Nederlands voor anderstaligen en richt zich voornamelijk tot vreemdelingen voor wie het volgen van een gewone beroepsopleiding te hoog gegrepen is. De cursisten krijgen zowel lessen intensief Nederlands als lessen in het kader van een latere opleiding voor kinder- of bejaardenzo...