Het onderwijsproject is een onderdeel van Nederlands voor anderstaligen en richt zich voornamelijk tot vreemdelingen voor wie het volgen van een gewone beroepsopleiding te hoog gegrepen is. De cursisten krijgen zowel lessen intensief Nederlands als lessen in het kader van een latere opleiding voor kinder- of bejaardenzo...

Het onderwijsproject is een onderdeel van Nederlands voor anderstaligen en richt zich voornamelijk tot vreemdelingen voor wie het volgen van een gewone beroepsopleiding te hoog gegrepen is. De cursisten krijgen zowel lessen intensief Nederlands als lessen in het kader van een latere opleiding voor kinder- of bejaardenzorg. Het is de bedoeling dat zij vanaf volgend schooljaar mee kunnen instappen in het reguliere opleidingstraject."Het is verbazend hoe snel de studenten onze taal leren. Ze zijn heel gedreven en gingen ook al op stage", vertelt Leen Devoogt van de module 'Communicatie'. "De verhalen achteraf uit het rusthuis waar de bewoners alleen dialect spraken, zijn hilarisch!" Dit eerste jaar werd een succes. Er werd met veertien cursisten van start gegaan, twaalf van hen maakten de cursus ook volledig af. Het is een bonte delegatie uit Syrië, Polen, Ghana, Somalië en Burundi." "De viering die de cursisten trouwens zelf in elkaar mochten steken, was normaal pas voorzien in juni maar dan zou de Ramadan roet in het eten gegooid hebben. De studenten zorgden immers voor lekkers uit hun land van afkomst. Er werd ook gezongen en gedanst." Youssouf Douale Bouh (34) uit Djibouti is de enige man in het gezelschap. "Ik ben nu vijf jaar in België en startte met deze opleiding omdat ik graag iets met kinderen wou doen. Later ga ik misschien terug naar Djibouti om daar ook deze job uit te oefenen", vertelt hij. Dergelijke projecten zijn niet gebruikelijk binnen onderwijs en vergen een specifieke aanpak. Dit werd dan ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen.