Op 12 april heeft de Vlaamse Overheid de bouwvergunning afgeleverd voor het nieuwe schoolgebouw langs de Kouterstraat in Zwevegem. Tegen september 2016 maken de huidige containerklassen plaats voor een comfortabele nieuwbouw. Daarmee komt een einde aan tien jaren van gesukkel in krappe containerk...

Op 12 april heeft de Vlaamse Overheid de bouwvergunning afgeleverd voor het nieuwe schoolgebouw langs de Kouterstraat in Zwevegem. Tegen september 2016 maken de huidige containerklassen plaats voor een comfortabele nieuwbouw. Daarmee komt een einde aan tien jaren van gesukkel in krappe containerklassen voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Zwevegemse gemeenteschool.Amper twee bezwaarschriftenTijdens het openbaar onderzoek werden slechts twee bezwaarschriften ingediend. Tegen het vorige ontwerp waren dat er nog meer dan 300.Volgens de schepen van onderwijs is het lage aantal bezwaren te danken aan het uitgebreide participatietraject met verschillende overlegrondes tussen buurtbewoners, afgevaardigd bouwheer Scholen van Morgen, architecten en het gemeentebestuur. "De plannen werden minstens drie keer bijgestuurd op aangeven van de buren. Het ingediende plan is een compromis dat maximale onderwijsomstandigheden verzoent met minimale impact op de buurt."Nieuwe school in Heestert, centralisatie KunstAcademieOnderwijsinfrastructuur is een van de Zwevegemse beleidsprioriteiten. De gemeente voorziet in dit meerjarenplan voor meer dan 2,7 miljoen euro investeringen in schoolinfrastructuur. Zo wil het gemeentebestuur ook werk maken van een nieuwe gemeenteschool in Heestert en van de centralisatie van de KunstAcademie. Er wordt ook stevig nagedacht over een toekomstplan voor de Klim-Op, de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs.