Vorig jaar diende 't Saam een dossier in om subsidie te ontvangen voor hun nieuwe gebouwen. Eind vorige week kregen ze de melding dat hun dossier werd goedgekeurd. "Het gaat om een subsidie van jaarlijks 588.000 euro gedurende 18 jaar, dat jaarlijks wordt geïndexeerd, van de Vlaamse Overheid met een totaal van 10,6 miljoen euro voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen", vertelt Isabelle Dekeyser, directeur 't Saam campus Aloysius "We zitten nu op een totaal van 1.380 leerlingen en voorzien een stijging met 10% waardoor de nieuwe school...

Vorig jaar diende 't Saam een dossier in om subsidie te ontvangen voor hun nieuwe gebouwen. Eind vorige week kregen ze de melding dat hun dossier werd goedgekeurd. "Het gaat om een subsidie van jaarlijks 588.000 euro gedurende 18 jaar, dat jaarlijks wordt geïndexeerd, van de Vlaamse Overheid met een totaal van 10,6 miljoen euro voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen", vertelt Isabelle Dekeyser, directeur 't Saam campus Aloysius "We zitten nu op een totaal van 1.380 leerlingen en voorzien een stijging met 10% waardoor de nieuwe school zeker op 1.400 leerlingen moet berekend worden." Het dossier dat vorig jaar werd ingediend is een dossier huursubsidie dat snel kan goedgekeurd worden. "De voordelen van de huursubsidie zijn dat de bouwfirma geen eigenaar van de gebouwen wordt, de bouwwerken kunnen sneller opgestart worden en de bouwwerken vallen niet onder de wetgeving overheidsopdrachten," legt Tommy Es, technisch directeur van 't Saam Cardijnlaan, uit. "Bij huursubsidies is het zo dat een aparte vzw de school bouwt en deze gedurende 18 jaar aan de scholen vzw verhuurd. AGION subsidieert jaarlijks 60% van de huur. 't Saam is de huurder van de gebouwen en betaalt jaarlijks 400.000 euro. We gaan voor het masterplan in zee met de firma Alheembouw uit Oostnieuwkerke, die al voor ondersteuning bij de opmaak van het dossier zorgde. Zij maken een ontwerp, motivatienota, financiële simulaties en gaven juridisch advies."De nieuwe school zal in de Cardijnlaan worden gebouwd, daar zullen na verloop van tijd beide campussen werkelijk samensmelten. "We voorzien dat in 2020-2021 het ontwerp concreet zal uitgewerkt worden. De volumes invullen, de ruimtelijke planning, het stappenplan en participatie zal in overleg gebeuren met het personeel, in werkgroepen. Buren, leerkrachten, leerlingen, ouders zullen geïnformeerd worden. In een tweede fase die van 2021 tot 2023 loopt, zal de bouw in verschillende fasen worden gerealiseerd. De voorste gebouwen zullen verdwijnen, de achterste met het nieuwe sanitaire blok en de turnzaal, zullen in de nieuwbouw worden geïntegreerd. Er zal in fases moeten gewerkt worden zodat eerst een stuk kan worden gebouwd, dan een deel verhuizen en dan een stuk van de vroegere gebouwen afbreken. De bebouwde oppervlakte verandert niet, maar er zal in lagen gebouwd worden: één gebouw zal uit drie bouwlagen bestaan, twee uit twee bouwlagen, in totaal komen er zes gebouwen", aldus Isabelle Dekeyser. "In een laatste fase zullen de leerlingen van campus Aloysius verhuizen naar de Cardijnlaan. Wat daarna met de gebouwen van Aloysius zal gebeuren? Hoogstwaarschijnlijk worden die verkocht." Het masterplan zal vermoedelijk rond 2025 afgewerkt zijn. (ACK)