Vorig jaar diende 't Saam een dossier in om subsidie te ontvangen voor hun nieuwe gebouwen. Eind vorige week kregen ze de melding dat hun dossier werd goedgekeurd. "Het gaat om een subsidie van jaarlijks 588.000 euro gedurende 18 jaar, dat jaarlijks wordt geïndexeerd, van de Vlaamse Overheid met een totaal van 10,6 miljoen euro voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen", vertelt Isabelle Dekeyser, directeur 't Saam campus Aloysius "We zitten nu op een totaal van 1.380 leerlingen en voorzien een stijging met 10% waardoor de nieuwe school...