In juni 2018 paste minister Maggie De Block de sociale wetgeving rond burn-outpreventie aan. Bedrijven en organisaties - en dus ook scholen - zijn voortaan verplicht om een preventiebeleid te integreren, en dat wordt streng gecontroleerd door de sociale inspectie.
...

In juni 2018 paste minister Maggie De Block de sociale wetgeving rond burn-outpreventie aan. Bedrijven en organisaties - en dus ook scholen - zijn voortaan verplicht om een preventiebeleid te integreren, en dat wordt streng gecontroleerd door de sociale inspectie. Daardoor kreeg Ine De Deken, klinisch psycholoog, psychotherapeut, bedrijfscoach en coördinator van Centrum ViZiT, heel wat vragen. Ine is sinds april ook aangesteld door de overheid als expert inzake burn-outpreventie. "Bedrijven en scholen kwamen bij mij aankloppen met vragen hoe ze hun preventiebeleid in praktijk op poten moeten zetten", vertelt Ine. "Statistieken wijzen uit dat stress en burn-out de laatste jaren verdrievoudigd zijn, en langdurig zieken kosten werkgevers tot 3.400 euro. Met onze expertise begeleiden we mensen in een traject om te voorkomen dat werknemers afglijden naar chronische stress of burn-out.""Tijdens praatcafés met leerkrachten op school werd duidelijk dat er behoefte kon zijn om aan het evenwicht tussen werk en privéleven te werken. Zo is de samenwerking met Centrum ViZiT ontstaan", zegt Christof Desloovere, directeur van het college. "In overleg met Ine hebben we vorig jaar in het eerste semester een viertal sessies geprogrammeerd over de middag. Het zou nogal tegenstrijdig zijn om dat na de lesuren te doen, want dat zou een extra belasting op het gezinsleven met zich meebrengen. Doelbewust heeft de directie ervoor gekozen om alles via een tussenpersoon van de leerkrachten in handen van ViZiT te geven, zodat dit voor de deelnemers heel laagdrempelig bleef, en hun privacy tenvolle gerespecteerd werd. Het aanbod van ViZiT was op hun noden afgestemd: time management, relaxatie, omgaan met de druk in het onderwijs, stress-signalen detecteren, communicatie..." "Uit de evaluatie bleek dat de leerkrachten dit traject als heel positief hebben ervaren. Daarom willen we naar aanleiding van de pedagogische studiedag deze maand een vervolg breien aan dit traject voor het volledige team en keuzesessies aanbieden voor een gezonde work-life-balans, gaande van een sportwork-out tot een yoga- en relaxatiesessie.""Bedrijven of organisaties zijn soms bang om een burn-outexpert in te huren, want dat klinkt negatief. Ik vermijd om de term burn-out te gebruiken", benadrukt Ine. "Ik leg vooral het accent op het belang om te investeren in gezondheidsprogramma's met primaire en secundaire burn-outpreventie, wat zoveel betekent als het voorkomen van burn-out. Dat kan al door fruitschalen te voorzien op de werkvloer, yoga of sport aan te bieden, voedingsworkshops... Kortom: een gezonde levensstijl toepassen. ViZiT vormt en leidt leidinggevenden ook op rond vroegdetectie van burn-out: hoe herken je signalen bij collega's, hoe kan je op organisatorisch gebied de arbeidsomstandigheden aanpassen...""Alleen leerkrachten die goed in hun vel zitten, kunnen goed onderwijs garanderen", besluit Christof Desloovere. "Wie een goede work-life-balans heeft, is een betere lesgever dan iemand die altijd op de toppen van zijn tenen loopt. Daarom willen we in onze school inzetten op het psychosociale welzijn van iedereen. Je mag nooit de fout maken dat burn-out niet bij jou, op je werk of op school kan voorkomen. Onderwijs is net een heel kwetsbare sector op dat vlak!"Van 16 tot 22 september organiseert Centrum ViZiT een opendeurweek met tal van gratis workshops, loopbaancoaching, yoga, voordrachten, infoavonden, o.a. met gezondheidscoach Sonja Kimpen.