'Belofte maakt schuld', zal burgervader Dirk Sioen van Zonnebeke gedacht hebben, want vandaag trok hij zijn stoute schoenen aan en werd hij vanaf 7 uur verwacht in de BKO Bondgenootje Zonnebeke. Hij zou er ingeschakeld worden in de crew van onthaalmoeders, die vandaag niet minder dan ...

'Belofte maakt schuld', zal burgervader Dirk Sioen van Zonnebeke gedacht hebben, want vandaag trok hij zijn stoute schoenen aan en werd hij vanaf 7 uur verwacht in de BKO Bondgenootje Zonnebeke. Hij zou er ingeschakeld worden in de crew van onthaalmoeders, die vandaag niet minder dan 52 ingeschreven kinderen hadden.De belofte had hij publiekelijk gemaakt naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de gemeentelijke kinderopvang, enige tijd geleden. Net zoals de onthaalmoeders moest hij alle taken vervullen die zij in de ochtend voltooien om de kinderen een aangenaam verblijf te geven. Het begon met de verwelkoming van iedere ouder en kind apart, waarbij de deur na iedere opening terug op slot moest.Ook het bordtekenen en raden wat er getekend werd behoorde tot zijn taken, en het zou best kunnen dat hij nog in een later leven als onderwijzer aan de bak kan komen. Toen werd er een bal gevonden en op de binnenplaats van het BKO was het meteen een strijd, waarbij er twee gemengde ploegen gevormd werden. Ook het jongleren en koppen met de bal heeft de burgemeester duidelijk nog niet verleerd.Van al dat gespeel wordt men moe en binnen zochten enkele kinderen het 'stille hoekje' op samen met de burgemeester te bekomen en er nadien met frisse moed terug in te vliegen."Nu weet ik wat de onthaalmoeders iedere dag meemaken en ik moet ze feliciteren", aldus de burgemeester. "Het is best wel een vermoeiende job!"(ZB)