De deelname aan de wedstrijd 'Brugse Welp' stond open voor alle studenten die in Brugge wonen of er aan een onderwijsinstelling studeren. "De studenten moesten ingeschreven zijn in een programma van het hoger onderwijs in ons land (bachelor, master, aanvullende master of doctoraat) ...