De deelname aan de wedstrijd 'Brugse Welp' stond open voor alle studenten die in Brugge wonen of er aan een onderwijsinstelling studeren. "De studenten moesten ingeschreven zijn in een programma van het hoger onderwijs in ons land (bachelor, master, aanvullende master of doctoraat) ...

De deelname aan de wedstrijd 'Brugse Welp' stond open voor alle studenten die in Brugge wonen of er aan een onderwijsinstelling studeren. "De studenten moesten ingeschreven zijn in een programma van het hoger onderwijs in ons land (bachelor, master, aanvullende master of doctoraat) en dit in het academiejaar voorafgaand aan de uitreiking van de prijs of in het academiejaar waarin we de prijs uitreiken", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). "Het werk moest bestaan uit een bachelor- of een masterproef of een eindwerk dat bijdraagt tot inzicht in het economisch weefsel dat de ondernemingszin aanwakkert."Een vierkoppige jury beoordeelde de werken aan de hand van enkele criteria zoals economische relevantie voor Brugge, voor economische spelers op het veld én innovatie.In de categorie Student-ondernemer won Joren Vanheste (Howest) 1.000 euro voor het ontwerp van meubilair voor een tiny house dat past binnen de circulaire economie. In de categorie Beste eindwerk ontving Kelsey Casier (Vives) 500 euro voor haar studie rond Huur op maat van de ondernemer net als Simon Gysbrecht (Vives) voor zijn eindwerk De gevolgen van Brexit op douane en accijnzen. Ook Toon Cochez (Vives) viel in de prijzen. Hij kreeg 250 euro omdat hij zich succesvol boog over het onderwerp Hoe de wielersponsoring van Callant optimaal activeren. Een werkstuk dat ook in een bredere context kan gelezen worden.(svv)