Corona gooit roet in het eten, traditionele dopen en cantussen zijn voorlopig niet aan de orde. Daarbovenop verloor de traditionele studentendoop, sinds het drama bij de Leuvense Reuzegom, veel van zijn onschuldig imago. Desondanks blijven de Brugse clubs geloven in de meerwaarde van een goed georganiseerde studentenvereniging.
...

Corona gooit roet in het eten, traditionele dopen en cantussen zijn voorlopig niet aan de orde. Daarbovenop verloor de traditionele studentendoop, sinds het drama bij de Leuvense Reuzegom, veel van zijn onschuldig imago. Desondanks blijven de Brugse clubs geloven in de meerwaarde van een goed georganiseerde studentenvereniging.Op de campus van VIVES in Sint-Michiels was elke Brugse studentenclub vertegenwoordigd door zijn praeses bij het ondertekenen van het Vlaams doopcharter. Als schepen, verantwoordelijk voor Brugge Studentenstad, feliciteerde Mathijs Goderis hen voor het feit dat alle Brugse clubs zich achter het charter scharen. "Dit gebeurt overigens op vraag van de verenigingen zelf!", beklemtoont de schepen. "Het getuigt van verantwoordelijkheidszin en toont aan dat onze studentenclubs en hun leden een respectvolle omgang hoog inschatten."Terloops wees de schepen op de verantwoordelijkheid van de studenten met betrekking tot het coronavirus. "Naast het doopcharter krijgen de studenten vandaag ook het 'Covid event protocol' mee èn de 'Matrix voor studentenactiviteiten. Deze bepaalt dat fuiven, cantussen en dergelijke voorlopig niet worden georganiseerd. Maar ik ben ervan overtuigd dat de clubs creatief genoeg zijn om voor dit eerste semester leuke en veilige activiteiten te bedenken."Lotte Raymakers is vice-praeses van studentengroep Aethyra, verbonden met Howest. "Onze club heeft een paar plezante initiatieven voorbereid, waarbij we wel degelijk rekening houden met alle coronarichtlijnen. Het wegvallen van de traditionele doop kunnen we op die manier omzeilen." Yuri Depuydt, bij VIVES praeses van studentengroep Sd'A Brugge, vult aan: "Wij willen ècht benadrukken dat bij de zeven Brugse groepen zo'n doopritueel helemaal volgens een speels en onschuldig scenario verloopt, met respect voor elk groepslid!"Uiteraard was en is het Reuzegom-verhaal hèt gespreksonderwerp bij elk presidium. In het gezelschap treffen wij Karst Claeys, die een open brief schreef naar aanleiding van het Reuzegom-drama. "Een heleboel Vlaamse studentenverenigingen ondertekenden de brief!", aldus Karst, laatstejaars graduaat accounting & administration bij Howest."In de brief, die aanvangt met een blijk van medeleven tegenover de ouders van Sanda Dia, benadrukken wij tegenover alle studenten èn hun entourage de positieve ingesteldheid van de doorsnee studentenclub", benadrukt Karst. "Laten we niet vergeten, dat zich bij Brugse studentenclubs nog nooit problemen voordeden!", geeft schepen Mathijs Goderis tot slot nog mee. (PM)