"Met dit voorstel van decreet wil ik m'n medeburgers overtuigen dat je niet in de politiek hoeft te zitten om aan politiek te doen, en hoop ik aan te tonen dat er op deze manier ook iets te bereiken valt", klinkt het bij de Brugse student. Met "Groene Ruimte 2.0" wil De Jaeger drie grote pijlers bereiken.
...

"Met dit voorstel van decreet wil ik m'n medeburgers overtuigen dat je niet in de politiek hoeft te zitten om aan politiek te doen, en hoop ik aan te tonen dat er op deze manier ook iets te bereiken valt", klinkt het bij de Brugse student. Met "Groene Ruimte 2.0" wil De Jaeger drie grote pijlers bereiken. Eerst en vooral wil de ambitieuze student af van de kilometerslange onbenutte grasstroken. Zijn voorstel is om deze te laten vervangen door duurzamere alternatieven zoals graslanden, bloemenweides, struiken of bomen. Ten tweede wil hij dat er gestreefd wordt om in stedelijke gebieden per vierkante kilometer een constante bloei te hebben. Dit door middel van een doordachte plantenkeuze met verschillende bloeitijdstippen. Tot slot is De Jaeger een voorstander van een lockdown van groene zones en een bijhorende compensatieregeling. Nog in zijn decreet heeft De Jaeger het over community gardens, geveltuinen en groenslingers.De studie waarbij De Jaeger op bezoek ging bij 60 Vlaamse groendiensten, concludeert dat de groendiensten zeer goed bezig zijn. Maar een centrale visie ontbreekt volgens De Jaeger: "Het is zeer onlogisch dat groendiensten zouden blijven perkplanten in de grond stoppen om ze er enkele maanden later weer uit te halen, te doden, en er weer nieuwe in te stoppen voor alweer slechts enkele maanden. Of dat we ons verder zouden inzetten op grasstroken die nauwelijks gebruikt worden, om de week af te maaien, terwijl ze tonnen diesel en belastinggeld kunnen besparen door een ecologisch alternatief te installeren en binst van nut te zijn voor onder andere nuttige bijen en hommels."De Jaeger gelooft dat een wetgevend kader ervoor zal zorgen dat gemeenten veel sneller zullen investeren in duurzame projecten. "Het is iets waar we met het gehele land achter moeten staan. Vele groendiensten zijn er van overtuigd dat een wettelijk kader de draagkracht bij de burgers zal vergroten", aldus de student.Louis De Jaeger is oprichter van Commensalist, een bedrijf dat ecologisch tuinadvies geeft.