"Het hoofdgebouw van de Academie huisvest vandaag drie scholen: de Academie DKO (1.333 leerlingen), de kunsthumaniora (380 leerlingen) en SNT (3.334 volwasen cursisten)", stelt onderwijsschepen Pablo Annys. "Een exponentiële groei aan leerlingen en cursisten over de jaren heen, leidt er toe dat de school vandaag overvol zit. Alle lokalen van de site worden gebruikt door minstens twee, dikwijls drie scholen met elk een...