"Het hoofdgebouw van de Academie huisvest vandaag drie scholen: de Academie DKO (1.333 leerlingen), de kunsthumaniora (380 leerlingen) en SNT (3.334 volwasen cursisten)", stelt onderwijsschepen Pablo Annys. "Een exponentiële groei aan leerlingen en cursisten over de jaren heen, leidt er toe dat de school vandaag overvol zit. Alle lokalen van de site worden gebruikt door minstens twee, dikwijls drie scholen met elk een...

"Het hoofdgebouw van de Academie huisvest vandaag drie scholen: de Academie DKO (1.333 leerlingen), de kunsthumaniora (380 leerlingen) en SNT (3.334 volwasen cursisten)", stelt onderwijsschepen Pablo Annys. "Een exponentiële groei aan leerlingen en cursisten over de jaren heen, leidt er toe dat de school vandaag overvol zit. Alle lokalen van de site worden gebruikt door minstens twee, dikwijls drie scholen met elk een verschillende invulling. Door het gebrek aan ruimte is men eerder beperkt in de creatie. De behuizing van de ateliers voldoet dikwijls niet aan de pedagogische noden van de school. Vandaag is er een veelheid aan disciplines en tools in een Academie. Grafiekateliers vragen ets- litho- en zeefdrukpersen. Glaskunst en keramiek hebben grote ovens nodig. Beeldhouwers hebben ruimte nodig en gebruiken nieuwe materialen. Fotografie, digitaal beeld en animatiefilm hebben krachtige computers nodig, grote printers en studioruimtes..."Door de verbouwing van het klooster en de kerk van de Zusters Redemptoristinnen (de Rode Nonnen) is er nu de mogelijkheid om de kerk en een groot deel van de begane grond te huren voor ateliers. Dit biedt volgens burgemeester Renaat Landuyt heel wat voordelen: "We lossen hiermee niet alleen het plaatsgebrek op. We zorgen er ook voor dat werking van de verschillende disciplines vlotter kan verlopen. Een vaste locatie zorgt voor professionalisering, wat de uitstraling van de Brugse Academie ten goede komt. Een uitbreiding van de huidige locatie in de Katelijnestraat maakt het mogelijk om de meeste ateliers van de Academie DKO te centraliseren, de ateliers te verbeteren en de synergie tussen de Kunsthumaniora en de Academie DKO te versterken."De jaarlijkse huurprijs bedraagt 78.715 euro. Schepen van Financiën Boudewijn Laloo gaat er prat op dat hij de prijs heeft kunnen drukken : "Het bedrag dat we uiteindelijk betalen ligt ruim 35% lager dan het gevraagde bedrag bij de start van de onderhandelingen. Als stadsbestuur investeren we graag in onderwijs, maar zoals het een goede huisvader betaamt letten we ook steeds goed op de portemonnee."