Met de komende Europese verkiezingen en de mogelijke Brexit - zou het dan toch? - is het momenteel razend druk bij Europahuis Ryckevelde. De kleine Brugse vzw, die financieel gesteund wordt door de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse departementen cultuur en onderwijs, geeft informatie over Europa aan verscheidene doelgroepen. "Van de laatste graad in het lager onderwijs en het middelbaar tot studenten aan de hogescholen en universiteiten", vertelt stafmedewerkster Machteld Boussemaere. "Maar even goed informeren we volwassenen en senioren. Iedere doelgroep pakken we op een andere manier aan. Jongeren trachten we iets bij te brengen via workshops en actieve rollen...