Met de komende Europese verkiezingen en de mogelijke Brexit - zou het dan toch? - is het momenteel razend druk bij Europahuis Ryckevelde. De kleine Brugse vzw, die financieel gesteund wordt door de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse departementen cultuur en onderwijs, geeft informatie over Europa aan verscheidene doelgroepen. "Van de laatste graad in het lager onderwijs en het middelbaar tot studenten aan de hogescholen en universiteiten", vertelt stafmedewerkster Machteld Boussemaere. "Maar even goed informeren we volwassenen en senioren. Iedere doelgroep pakken we op een andere manier aan. Jongeren trachten we iets bij te brengen via workshops en actieve rollen...

Met de komende Europese verkiezingen en de mogelijke Brexit - zou het dan toch? - is het momenteel razend druk bij Europahuis Ryckevelde. De kleine Brugse vzw, die financieel gesteund wordt door de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse departementen cultuur en onderwijs, geeft informatie over Europa aan verscheidene doelgroepen. "Van de laatste graad in het lager onderwijs en het middelbaar tot studenten aan de hogescholen en universiteiten", vertelt stafmedewerkster Machteld Boussemaere. "Maar even goed informeren we volwassenen en senioren. Iedere doelgroep pakken we op een andere manier aan. Jongeren trachten we iets bij te brengen via workshops en actieve rollenspelen, maar senioren willen eerder rustig hun vragen stellen bij een kop koffie."Omdat het team van zeven mensen niet overal kan zijn, ontwikkelt de vzw ook lesmateriaal en dossiers over EU-actualiteit voor externen. "In elk van de (voorlopig) 28 lidstaten beschikt het Europees parlement over een verbindingsbureau. Via die organisatie zetten ze activiteiten op het getouw om de burgers te betrekken bij de Europese werking. Het bureau in België wilde in 2015 nieuw lesmateriaal voor de derde graad in het secundair en klopte bij ons aan. Onder de noemer '28 in 1' stelden we een volledig pakket samen, met educatieve spelen, een rollenspel, online quiz, stemtool... Heel veel verschillende onderdelen, zodat een leerkracht zelf kan beslissen wat hij of zij tof en interessant vindt voor zijn leerlingen."Het materiaal werd zodanig goed onthaald en veel gedownload dat dit ter ore kwam van de centrale diensten van het Europees parlement. "Ondertussen was een project van het Europees parlement opgestart, waarbij scholen zich kunnen opgeven als 'ambassadeurscholen'. In ruil krijgen de onderwijsinstellingen onder meer lesmateriaal. En het onze leek het ideale."Het Europees parlement nam contact op met de Brugse vzw. "We moesten enkel nog wat punten toevoegen en vooral de inhoud specifiek voor de verschillende landen maken", klinkt het. "Onze versie was uiteraard zeer Belgisch, waarbij we vroegen naar de Belgische parlementsleden en dergelijke. Daarbij moesten we ook nog eens rekening houden met de verschillende landstalen. Uiteindelijk moesten we 32 verschillende versies maken, maar die zijn nu volledig af en worden verspreid over heel Europa. Een hele eer voor ons."Door de onduidelijkheid rond de Brexit kon de naam '28 in 1' niet meer gebruikt worden. "Daarom kozen we voor 'Europe@school', met als ondertitel 'Actieve lessen over de Europese Unie'." Voor de beelden sloeg de vzw de handen in elkaar met de Burgerschool in Roeselare. "Van Estland tot Griekenland zullen dus Roeselaarse gezichten te zien zijn. Het is geen toeval dat we voor die school kozen, want we wilden toch wat diversiteit tonen. Een evenwicht daarin vinden is niet evident. Vanuit Nederland kregen we de opmerking dat er niemand met een nog donkerdere huidskleur zat, terwijl Tsjechië zei dat we het niet over diversiteit moesten hebben 'omdat iedereen daar blank is en uit Tsjechië zelf komt. Punt'. Maar we vinden het geslaagd, we vinden dat dit 'Europese gezichten' zijn. De foto's zouden even goed in een school in Scandinavië of Spanje genomen kunnen zijn, vinden we."Meer info: www.europarl.be/nl/europe@school