Kinderen bewegen te weinig en de kiem van een actieve levensstijl wordt al vroeg gelegd. Stad Brugge zet daar samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport en Sport Vlaanderen op in met de Sportsnack: een sportief uurtje na schooltijd. In de basisschool Sint-Lodewijkscollege langs de Gistelse Steenweg nemen ze het initiatief alvast met beide handen aan.
...

Kinderen bewegen te weinig en de kiem van een actieve levensstijl wordt al vroeg gelegd. Stad Brugge zet daar samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport en Sport Vlaanderen op in met de Sportsnack: een sportief uurtje na schooltijd. In de basisschool Sint-Lodewijkscollege langs de Gistelse Steenweg nemen ze het initiatief alvast met beide handen aan. "Dit past namelijk perfect binnen onze jarenlange traditie van een uitgebreid naschools aanbod, van dans en muziek tot sport en spel. En kinderen kunnen niet genoeg bewegen", zegt directeur Marc Slosse. De leerlingen kunnen in zijn school onder meer voetbaltraining en kleuterturnen volgen. "De vaststelling dat er massaal op dat naschoolse aanbod wordt ingegaan, sterkt ons in de overtuiging dat het beantwoordt aan een zekere behoefte. Bovendien krijgen ook niet alle kinderen de kans om in hun onmiddellijke omgeving aan sport te doen, omwille van verschillende redenen: omdat beide ouders zijn gaan werken, omdat de financiële drempel te hoog ligt of omdat er gewoon geen gepast aanbod is. Ik zie het als een ruimere taak van de school om dit te voorzien", aldus nog Marc Slosse. Het Sportsnack-project sluit ook aan op de 'Brede school'-principes. Om het extra laagdrempelig te maken, wordt de kostprijs afgestemd op de tarieven van de naschoolse opvang. Scholen die aan het initiatief deelnemen, krijgen een starterspakket met onder meer een uitgewerkte lessenreeks. "Bij de huidige iPad-generatie schoolkinderen is het stimuleren van sport en beweging zeker geen overbodigheid. De bedoeling is nu om samen met onze FOLLO (de Flexibele Opdracht Leerkracht Lichamelijke Opvoeding, red.) een specifiek aanbod uit te werken op maat van de deelnemende scholen", aldus schepen van Onderwijs Pablo Annys (SP.A). (WK)