61 landen mochten elk een nationale delegatie van vier deelnemers naar de Internationale Biologie Olympiade in Denemarken sturen...

61 landen mochten elk een nationale delegatie van vier deelnemers naar de Internationale Biologie Olympiade in Denemarken sturen. Na heel wat testen, zowel van praktische als theoretische aard, mocht Brendan Saux van het Koninklijk Atheneum 2 in Oostende de bronzen medaille mee naar huis nemen. Geen evidentie voor Vlaamse scholieren, die het met twee uur biologie per week moeten opnemen tegen buitenlandse leerlingen uit wetenschapsscholen die soms tot tien uur biologie per week krijgen. Ook tijdens de eerste selectierondes van de Vlaamse Olympiade, waar zo'n 2260 leerlingen aan deelnamen, kwam Brendan er al als één van de beste uit.