Binnen enkele weken begint de sloop van de feesthal in de Kouterstraat. Daar komt immers de nieuwe school die de huidige Parkschool moet vervangen.
...

Binnen enkele weken begint de sloop van de feesthal in de Kouterstraat. Daar komt immers de nieuwe school die de huidige Parkschool moet vervangen.Door die afbraak ontstaan wel enkele praktische problemen. Zo diende men op zoek te gaan naar een nieuwe plaats waar de kinderen hun middagmaal kunnen gebruiken. Deze werd gevonden in de nabijgelegen brandweerkazerne. Daar zal de vergaderruimte de functie van refter krijgen. De oefenkoer zal dienst doen als speelplaats.Wel zijn er nog enkele problemen met de sanitaire voorzieningen die ontoereikend zijn en eigenlijk wel aan vernieuwing toe zijn. De verantwoordelijke schepen, Johan Rollez (NVA) zegt dat men momenteel de noden aan het onderzoeken was, en hij hoopte tegen september 'een stuk verder' te staan.Ander probleem zijn de turnlessen die in de feesthal doorgingen. De leerlingen moeten nu uitwijken naar de zaal van de vroegere Sint-Pauluskerk op de Europawijk. De naschoolse opvang, waar men ook al in de feesthal terecht kon, zal verhuizen naar de Kouterschool.(GVH)