Lodewijk Makeblijde verwijst naar een rasechte Poperingenaar, geboren in 1565. Hij was jezuïet en als professor moraaltheologie had hij de reputatie om moeilijke zaken eenvoudig en helder uit te leggen. Ook was hij auteur van de Mechelse catechismus, de basis van het godsdienstonderricht tot diep in de 20ste eeuw en van een gebedenboek 'Troost der zieken'. Zijn lijfspreuk was 'overal blij', wat getuigt van een positieve ingesteldheid.
...

Lodewijk Makeblijde verwijst naar een rasechte Poperingenaar, geboren in 1565. Hij was jezuïet en als professor moraaltheologie had hij de reputatie om moeilijke zaken eenvoudig en helder uit te leggen. Ook was hij auteur van de Mechelse catechismus, de basis van het godsdienstonderricht tot diep in de 20ste eeuw en van een gebedenboek 'Troost der zieken'. Zijn lijfspreuk was 'overal blij', wat getuigt van een positieve ingesteldheid.Alle leerlingen krijgen hun ankerplaats in de 'schoolstraat': De Keiwijzer op het Burg. Bertenplein 30, het Lodewijk Makeblijde College tweede graad in de Boeschepestraat 20, het Lodewijk Makeblijde College derde graad op het Burg. Bertenplein 32, De Ast in de Boeschepestraat 46 en het Centrum Leren en Werken in de Boeschepestraat 56. Opvallend is de stijging van het aantal leerlingen in De Ast: van 21 vorig jaar naar 60 leerlingen in OV4 dit schooljaar. Dit komt omdat de dichtstbijzijnde gelijkaardige school zich in Roeselare bevindt. De leerlingen komen dus soms van heel ver naar Poperinge, de meeste verblijven op internaat. Er komen dus drie internaten: De Keiwijzer (eerste graad), Lodewijk Makeblijde (tweede graad) en Ter Bunderen (voor De Ast en leerlingen van Kwadrant)."Concreet starten we vanaf het schooljaar 2020-2021 met het derde jaar, dus met de leerlingen die nu in het tweede leerjaar in De Keiwijzer zitten", vertelt directeur Lieven Delvoye. Hun ankerplaats wordt het A-gebouw in de Boeschepestraat 20, waar nu het OLVi gehuisvest is. De contactdirectie is Chris Van Echelpoel, adjunct-directeur van het OLVi. Het volgende schooljaar komt daar dan het vierde jaar bij. Zo wordt jaar na jaar de bovenbouwschool uitgebouwd door het directieteam van de huidige bovenbouwscholen. De internen verblijven in het Internaat Lodewijk Makeblijde, het huidige Sint-Stanislasinternaat. Die laatste naam verdwijnt dus, net als die van het huidige Sint-Janscollege.Voor de leerlingen die nu in het CLW, OLVi, Sint-Janscollege en het VTI zitten,verandert er nagenoeg niets. Zij blijven in hun huidige school op hun huidige ankerplaats en met hun huidige directie. Het is de bedoeling om de verplaatsingen voor leerlingen en medewerkers tot een minimum te beperken. Dat zal in de toekomst beter kunnen gerealiseerd worden als de nieuwbouwprojecten voor De Keiwijzer en de derde graad LMC klaar zullen zijn tegen 1 september 2022. Pas vanaf dan zal iedereen op zijn vaste stek zitten. Rechtover het huidige college worden in de Hof van Bataille een tiental klassen en een sporthal gebouwd. De sporthal van 1.000 m² zal na de schooluren, in samenwerking met het stadsbestuur (AGB De Kouter), ook door het grote publiek kunnen gebruikt worden. "Het schoolbestuur, het beleidsteam en het denkteam zijn ervan overtuigd dat dit de beste oplossing is voor alle leerlingen en medewerkers, om secundair onderwijs van topkwaliteit te kunnen blijven aanbieden", besluit coördinerend directeur Lieven Delvoye. (AHP)