Lodewijk Makeblijde verwijst naar een rasechte Poperingenaar, geboren in 1565. Hij was jezuïet en als professor moraaltheologie had hij de reputatie om moeilijke zaken eenvoudig en helder uit te leggen. Ook was hij auteur van de Mechelse catechismus, de basis van het godsdienstonderricht tot diep in de 20ste eeuw en van een gebedenboek 'Troost der zieken'. Zijn lijfspreuk was 'overal blij', wat getuigt van een positieve ingesteldheid.
...