Enkele weken geleden werden de plannen voorgesteld voor de langverwachte vernieuwing van het dorpscentrum. Het cruciaal punt daarbij was de verhuis van jeugdhuis Jakkedoe, die momenteel nog een onderkomen heeft in de Nieuwstraat. Een verhuis naar het oude POC, naast Chiro Horizon was lange tijd een piste, maar nu wordt toch voorzien in een nieuwbouw in de Pompoenstraat 36. "De architect van het jeugdgebouw is Luc De Meulemeester en de bouwkosten worden gera...

Enkele weken geleden werden de plannen voorgesteld voor de langverwachte vernieuwing van het dorpscentrum. Het cruciaal punt daarbij was de verhuis van jeugdhuis Jakkedoe, die momenteel nog een onderkomen heeft in de Nieuwstraat. Een verhuis naar het oude POC, naast Chiro Horizon was lange tijd een piste, maar nu wordt toch voorzien in een nieuwbouw in de Pompoenstraat 36. "De architect van het jeugdgebouw is Luc De Meulemeester en de bouwkosten worden geraamd om 775.500 euro", vertelt schepen van Patrimonium, Rik Soens (CD&V). "Het ontwerp werd opgemaakt na verschillende overlegmomenten met de stuurgroep van het jeugdhuis", gaat Jo Neirynck (CD&V), schepen van Jeugd, verder. "Het gebouw zal 300 vierkante meter groot zijn, met plaats voor een instuif, een bar met koelcel, een vergaderzaal en een werkplek voor de beroepskrachten. Ook een driedelige repetitieruimte zal aanwezig zijn, zodat beginnende bands nog altijd welkom zijn in Jakkedoe." Er wordt ten slotte ook nog een multifunctionele ruimte voorzien aan de voorkant van het gebouw, specifiek voor tijdelijke projecten. "De wereldwinkel hierin onderbrengen behoort tot de mogelijkheden", aldus Rik Soens."Vooraleer de werken echt van start kunnen gaan, moet de bestaande woning op het terrein nog afgebroken worden", zegt Rik Soens. "We hebben na inspraakronde met de buren ook besloten om het gebouw wat dieper op het terrein te plaatsen." De inkom wordt aan de zijkant van de nieuwbouw voorzien, om eventuele geluidshinder te vermijden. "Al moet gezegd worden dat geluidshinder vooral mogelijk optreedt als jongeren vertrekken uit het jeugdhuis. Het zogenaamde afscheidslawaai", vult Jo Neirynck aan. Het jeugdhuis gaf aan interne afspraken gemaakt te hebben en zal z'n bezoekers oproepen om overlast te beperken.Precies dat lawaai en verhoogde parkeerdruk waren de voornaamste bezorgdheden van de buurtbewoners. Daarom voorziet het stadsbestuur in een heraanleg van de schoolparking. "Er komen extra parkeerplekken en het fietspad zal afgescheiden worden van de parking, waardoor de verkeersveiligheid aan de school vergroot", zegt Jo Neirynck. "Daarnaast komt er op het terrein een doorsteek naar de achtergelegen Wijwaterput. Zo kunnen fietsers en wandelaars veilig en snel vertrekken aan het jeugdhuis", besluit Rik Soens. (PNW)