Bij werkplekleren, praktijkgericht onderwijs op de werkvloer, wordt de klassieke leeromgeving deels vervangen door bedrijfsopleiding. De vaste leerkracht geeft wel nog altijd zelf les aan zijn le...