De buitenschoolse kinderopvang (BKO) Buitenbeentje ligt in een rustige doodlopende zijstraat van de Klerkenstraat in Langemark en heeft de capaciteit om 66 kinderen van drie tot twaalf jaar op te vangen. Al sinds 2012 zijn er echter geregeld klachten van de buren aanpalend aan de tuin van de BKO over geluidsoverlast van spelende kinderen.
...

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) Buitenbeentje ligt in een rustige doodlopende zijstraat van de Klerkenstraat in Langemark en heeft de capaciteit om 66 kinderen van drie tot twaalf jaar op te vangen. Al sinds 2012 zijn er echter geregeld klachten van de buren aanpalend aan de tuin van de BKO over geluidsoverlast van spelende kinderen.Toen de gemeente - als eigenaar van het gebouw - vorig jaar een brief kreeg van de buren dat de spelende kinderen hun nachtrust verstoorden, werd beslist om de kinderen binnen te houden tot 8 uur 's morgens. De klachten bleven echter komen, waardoor de gemeente meer structurele oplossingen overwoog. Zo werd tijdens de voorbije paasvakantie een deel van de tuin afgesloten met nadarhekkens, waardoor een deel van de speeltuin afgesloten werd en de kinderen niet meer dicht bij de klagende buren konden spelen. Daarmee wilde het gemeentebestuur het effect van een eventuele heroriëntering van de speelplaats onderzoeken. De maatregel zorgde wel voor heel wat heisa en ophef. "We kregen toen terugkoppeling van de buren dat het geluid wat minder was, maar gezien het slechte weer op dat moment is het moeilijk om te beoordelen of dit significant was", zegt schepen van Sociale Zaken Marleen Soete (CD&V). "Ook kregen we feedback via de buurtbevraging van de andere buren die gemiddeld genomen minder last ondervonden."Niettemin is een andere ligging van de speeltuin niet meer aan de orde. "Heroriëntatie wordt niet direct meer overwogen", aldus Marleen Soete. "Er wordt wel een geluidswerende muur door onze eigen technische dienst geplaatst, in overleg met de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang. Later komt er nog een airco in de BKO. Daar was al geruime tijd vraag naar om de warmte binnen draaglijk te maken. Het gevolg zal ongetwijfeld zijn dat er wat meer kinderen binnen blijven om te spelen, wat dan ook weer het geluid van de spelende kinderen zal verminderen."In ieder geval zijn er sinds de paasvakantie geen klachten meer gekomen van de buren tegen de buitenschoolse kinderopvang. In de komende zomervakantie is er wel nog één maatregel tegen de geluidsoverlast van kracht. "De afspraken die anders gelden, blijven geldig, dus 's morgens blijven de kinderen binnen tot 8 uur. Daarna mogen ze wel het hele terrein gebruiken."