Het afgelopen werkjaar werd er al een eerste stap gezet in de samenwerking tussen KSA en Chiro door de werking van de beide jeugdbewegingen op dezelfde dag te houden. "We hadden elk apart onze werking op zaterdag, maar soms was er al eens een activiteit voor jongens en meisjes samen", stelt Stephen Bonte.
...