Jaarlijks kiest het onderwijsblad Klasse de Leraar van het Jaar. Daarmee wil men een meer dan verdienstelijke leerkracht in de bloemetjes plaatsen. Dit jaar was het thema 'Pas voor de Klas' waarmee men aandacht vroeg voor de startende leerkrachten.
...