"Zij werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang werden per mail verwittigd", aldus schepen Joachim Jonckheere.
...

"Zij werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang werden per mail verwittigd", aldus schepen Joachim Jonckheere."We namen zondagvoormiddag contact op met de arts van het agentschap Opgroeien. Daaruit bleek dat de kinderen die sinds afgelopen woensdag naar de kinderopvang kwamen, als een laag risico contact beschouwd kunnen worden. Zolang ze geen symptomen vertonen, hoeven zij niet in quarantaine en kunnen ze dus naar school en de opvang blijven gaan." Vrijetijdsactiviteiten en sociale contacten kunnen echter niet gedurende 14 dagen. Tijdens deze twee weken moet de omgeving alert zijn. Vertonen de kinderen symptomen, dan moet er onmiddellijk contact worden opgenomen met de huisarts. BKO blijft open. "Na het overleg met het agentschap, hebben we beslist dat de opvang kan open blijven met een beperkte personeelsbezetting. De kinderopvang in Passendale blijft dus voorlopig open om de ouders te helpen die geen alternatief voor opvang hebben", stelt burgemeester Dirk Sioen.(NVZ/ foto ZB)