De geëngageerde leerlingen gaven een petitie met 382 handtekeningen af aan burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn. "In november vorig jaar maten we net als 250 andere scholen de stikstofdioxide in de lucht", vertelden ze. "De resultaten waren niet goed. Daarom startten we een petitie op om een beter...

De geëngageerde leerlingen gaven een petitie met 382 handtekeningen af aan burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn. "In november vorig jaar maten we net als 250 andere scholen de stikstofdioxide in de lucht", vertelden ze. "De resultaten waren niet goed. Daarom startten we een petitie op om een betere luchtkwaliteit te vragen."De leerlingen deden ook een aantal suggesties. "We kunnen in Kortrijk de fiets promoten en meer schoolstraten invoeren", aldus nog de leerlingen. "Meer groen is ook welkom." Zelf geeft de school het voorbeeld door straks zijn betonnen speelplaats om te vormen tot een groene speelplaats.Vincent Van Quickenborne stelde dat het stadsbestuur beseft dat de luchtkwaliteit in Kortrijk beter kan. "Het project Curieuzeneuzen loopt en we weten nu al dat de resultaten niet goed zullen zijn. We moeten alvast bij onszelf beginnen en meer verplaatsingen te voet of per fiets doen.""Jullie school draagt alvast zijn steentje bij door de speelplaats groen te maken", aldus Bert Herrewyn. "Jullie kunnen vriendjes van andere scholen warm maken om dat ook in hun school te vragen. Verder investeert de stad in groen. Denk maar aan het stadspark dat naast het nieuwe zwembad komt."Enkele leerlingen waren erg gewonnen voor het idee van een schoolstraat. Daarbij wordt de straat afgesloten bij het begin en op het einde van de schooldag. "Jullie kunnen een tweede petitie beginnen", aldus nog de burgemeester. "De directie en de ouders moeten zo'n straat zien zitten." In de Felix de Bethunestraat kan er straks dus best wel eens een schoolstraat komen.Na de uitleg kregen alle leerlingen nog een fietsbel en konden ze genieten van een drankje.