De heropstart van de scholen is een moeilijke onderneming. Sommige scholen starten met een proefdag op vrijdag 15 mei. De hele Tieltse regio waaronder ook de gemeente Wingene valt, start gedeeltelijk op maandag 18 mei.
...

De heropstart van de scholen is een moeilijke onderneming. Sommige scholen starten met een proefdag op vrijdag 15 mei. De hele Tieltse regio waaronder ook de gemeente Wingene valt, start gedeeltelijk op maandag 18 mei.Coördinerend directeur Scholengemeenschap Driespan Lieven Verkest geeft meer uitleg: "De school sloot niet echt haar deuren. Er worden nog altijd digitale lessen aangeboden en dat loopt vlot. Daarnaast zorgen ook wij voor noodopvang. Op maandag 18 mei opent de schooldeur opnieuw maar dan wel voor een beperkt aantal leerlingen. De kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar krijgen gedurende twee volle dagen les en dat in kleine groepjes. De leerkrachten geven hun lessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is er geen les."Sommige scholen hebben problemen om de anderhalve meter te kunnen waarmaken door plaatsgebrek. Gelukkig is dit geen probleem in deze school. "Er komen kleine groepjes kinderen naar school en we kunnen de banken zo schikken dat alle kinderen op anderhalve meter van elkaar zitten. Normaal gezien zal je in elke klas drie dubbele rijen banken zien staan op anderhalve meter van elkaar. Ook de banken in de rij zelf, staan anderhalve meter van elkaar. Op elke dubbele bank zal telkens maar één kind plaatsnemen, de andere plaats blijft vrij. De banken worden zo geschikt dat elk kind op zijn eigen bank kan zitten. Wie eerst binnenkomt in de les neemt achteraan plaats en wie laatst binnenkomt neemt vooraan plaats.""Ook bij het stappen in de rij laten de kinderen anderhalve meter tussen. De klassen worden in twee groepen verdeeld en zijn nooit groter dan 14 leerlingen. De groepen worden alfabetisch opgemaakt zodat broers en zussen op hetzelfde moment naar school kunnen komen. De lesdag start en eindigt alternerend waardoor de drukte aan de schoolpoort tot een minimum beperkt kan worden. Daardoor vallen de speeltijden niet samen, net als het middageten en het einduur van de lessen."De kinderen op de speelplaats krijgen elk hun eigen zone. "Er worden aangepaste activiteiten aangeboden die dat mogelijk maken. Naar het toilet gaan zal ook niet zo evident zijn. Slechts een beperkt aantal kinderen kan het toiletgebouw binnen en de toiletten worden verdeeld over de verschillende klassen. Het onderhoudspersoneel krijgt de opdracht om de toiletten twee keer per dag grondig te poetsen en de andere lokalen één keer per dag.""Daarnaast hebben wij voldoende beschermingsmateriaal. Het personeel moet constant een mondkapje dragen, de kinderen niet. Ze moeten straks leren om constant afstand te houden en dat is een grote uitdaging. Enkel personeelsleden en kinderen komen in onze school binnen. Niemand anders, want wij willen de risico's op besmetting zo laag mogelijk houden. Naast het lesgeven bieden wij verder noodopvang aan. Indien het aantal kinderen in de noodopvang te groot zou worden, kunnen wij rekenen op de steun van de lokale gemeentebesturen", besluit de directeur. (NS)