"In Vlaanderen krijgen 54 scholen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren", zegt An Tillie, algemeen directeur van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP), waar Klavertje Drie deel van uitmaakt.
...

"In Vlaanderen krijgen 54 scholen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren", zegt An Tillie, algemeen directeur van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP), waar Klavertje Drie deel van uitmaakt. In het najaar van 2018 lanceerde de minister van Onderwijs een derde projectoproep voor huursubsidies. Tot 15 januari konden scholen aanvraagdossiers voor huursubsidies indienen. Agion (Agentschap Investeringen Onderwijs, red.) ontving 64 aanvraagdossiers, waarvan er finaal 54 scholen geselecteerd werden op basis van verschillende objectieve beoordelingscriteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de nood aan extra plaatsen in de klas. Het project Huursubsidie brengt KBRP in de mogelijkheid om groter en meer te bouwen dan bij de budgetten van een gewoon Agion-dossier verkorte procedure."Voor de basisschool Klavertje Drie in Oostvleteren gaat het om een nieuwbouwproject van 307m² voor een investeringsbedrag van 530.000 euro. De nieuwbouw zal twee klassen bevatten die omgevormd kunnen worden tot één grote ruimte zodat team teaching mogelijk wordt. Deze klassen worden ter beschikking gesteld van de kleuterafdeling. Voorts is er ook een bureau voorzien voor de zorgcoördinator met bijhorende, comfortabele overlegruimte voor gesprekken met ouders, CLB of andere externen.""Ook een polyvalente ruimte krijgt er onderdak met onder andere als functie: lokaal voor team teaching voor de lagere afdeling, studie, uitbreiding eetzaal, naschoolse activiteiten, vergaderlokaal speelplaatswerking en ook te gebruiken voor externe activiteiten", aldus nog algemeen directeur An Tillie. Binnen de scholengemeenschap KBRP werden in 2018 reeds twee huursubsidiedossiers goedgekeurd, met name voor de basisschool De Kleine Prins in Abele en De Akker in St.-Sixtus. (AH)