Er was voor dit jaar een budget met gedeeltelijke overheidssubsidie voorzien om de speelplaats van De Zonnebloem te renoveren en een groener karakter te geven. "Maar ten gevolge van de maatregelen ter besc...

Er was voor dit jaar een budget met gedeeltelijke overheidssubsidie voorzien om de speelplaats van De Zonnebloem te renoveren en een groener karakter te geven. "Maar ten gevolge van de maatregelen ter bescherming tegen covid-19 moeten we de geplande werken uitstellen tot volgend jaar", aldus directeur Jan De Decker. "Straks vinden hier nog een aantal kinderkampen plaats en omdat die in gescheiden bubbels georganiseerd moeten worden, hebben we alle ruimte op school nodig om op een veilige manier te werken. Daardoor kunnen de uitbraakwerken niet doorgaan."De beloofde overheidssubsidie blijft geldig tot 2021. Dit jaartje uitstel geeft dan ook geen probleem. Nog volgens de directie is met het werk een budget gemoeid van 40.000 euro.Op de nieuwe kleuterspeelplaats komt er minder verharding en meer groen. Er komen twee inheemse speelbomen en een inheemse haag. Er zijn nieuwe speeltoestellen voorzien, nieuwe banken en er zal fruit geplukt kunnen worden. De kleinsten moeten dus nog een jaartje geduld uitoefenen. (JM)