Het capaciteitsprobleem van basisschool De Klimtoren stelt zich al langere tijd. Sinds een aantal jaren zit de school telkens aan een leerlingenaantal van boven de 400. Enkele jaren geleden werd zelfs een oproep gedaan om kinderen 's middags, vanwege de overvolle refter, thuis te laten eten. Vorig jaar kende de school een aangroei van meer dan 60 nieuwe leerlingen. Toen de pastoriewoning in het najaar van 2018 vrijkwam, zag directrice Rebekka Buyse daar meteen een opportuniteit in.
...