In oktober 2014 deed het schoolbestuur een voorstel tot herstructurering van het gemeentelijk onderwijs. Op verzoek van de ouderraden werd de dialoog aangegaan tussen het bestuur, het schoolteam en beide ouderraden om zo tot een unaniem akkoord en maximaal gedrage...