Wie wil starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit moet eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Tot vorig jaar gingen ze door in Brussels Expo. Dit jaar vinden ze plaats op verschillende locaties en het directieteam van GO ! Atheneum Avelgem stelde zich onmiddellijk kandidaat om het toelatingsexamen arts te laten afnemen...

Wie wil starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit moet eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Tot vorig jaar gingen ze door in Brussels Expo. Dit jaar vinden ze plaats op verschillende locaties en het directieteam van GO ! Atheneum Avelgem stelde zich onmiddellijk kandidaat om het toelatingsexamen arts te laten afnemen in hun gebouwen."Vanuit onze school bereiden we elk schooljaar met succes een aantal leerlingen voor op het ingangsexamen arts. Leraren zetten hun beste beentje voor om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar deze proeven", licht het directieteam Isabelle Janssens en Willem Vandenhaute toe. "De COVID-19-crisis maakt een examen op één centrale plaats onmogelijk. In deze crisis dragen we graag ons steentje bij door onze schoolgebouwen open te stellen en de organisatoren en leerlingen hierin te faciliteren.""De Vlaamse overheid heeft uitgebreide en gevalideerde preventiemaatregelen genomen die wij op de GO! campus Avelgem strikt volgen. De examens mogen doorgaan, weliswaar digitaal, ook in geval van lokale lockdown, en ze gelden als een verplaatsing die essentieel is." Er wordt tevens gevraagd aan de stadsdiensten om geen werken met lawaaihinder te organiseren in de buurt van de examenlocatie. De burgemeester zal hierover waken."Wie gunstig gerangschikt is, mag starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde. De deelnemers ontvangen hun resultaten op 4 september. Niet enkel onze leerlingen, maar uiteraard ook onze ouders en leraren van GO! atheneum Avelgem, wachten steeds vol spanning de uitslagen af!"