"Zo moeten we per leerling vier vierkante meter ruimte voorzien, mogen er niet meer dan 14 leerlingen in een klas zitten en worden in het secundair ook de mondkapjes verplicht. Er is een draaiboek waarin alle aspecten van het schoolse gebeuren aan bod komen en waarbij alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om het coronavirus niet verder te verspreiden", aldus directeur Davy De Decker. "Vooral de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen zal voor de leerkrachten een extra aandachtspunt zijn. De opgesplitste klassen blijven in hun eigen bubbel en hebben bijgevolg geen contact met andere klassen. Daarnaast is er een hygiëneplan opgemaakt om elke dag alles te ontsmetten", aldus leraar wiskunde en wetenschappen Erla Coucke.
...

"Zo moeten we per leerling vier vierkante meter ruimte voorzien, mogen er niet meer dan 14 leerlingen in een klas zitten en worden in het secundair ook de mondkapjes verplicht. Er is een draaiboek waarin alle aspecten van het schoolse gebeuren aan bod komen en waarbij alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om het coronavirus niet verder te verspreiden", aldus directeur Davy De Decker. "Vooral de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen zal voor de leerkrachten een extra aandachtspunt zijn. De opgesplitste klassen blijven in hun eigen bubbel en hebben bijgevolg geen contact met andere klassen. Daarnaast is er een hygiëneplan opgemaakt om elke dag alles te ontsmetten", aldus leraar wiskunde en wetenschappen Erla Coucke."Voor elke klas van elke studierichting wordt een 'eiland' gecreëerd zodat de leerlingen over een eigen ruimte beschikken. Zonder contact met de andere groepen weliswaar. Doordat de school beschikt over verschillende grote lokalen is dit prima te organiseren. Ook dankzij onze speel- en sportterreinen kunnen ze even buiten om te pauzeren en om 's middags te eten. Elke groep krijgt een deel van die terreinen toegewezen.""De grootste uitdaging zullen de praktijklessen zijn. Ook daar moet alles telkens ontsmet worden en moet de social distance gegarandeerd blijven. De gezondheid moet immers steeds op de eerste plaats komen. Als de veiligheidsvoorschriften niet kunnen nageleefd worden, zoeken we naar alternatieven waar dat wel kan. Dit wordt een opgave voor onze vakleerkrachten. Als leerkracht wil je de leerlingen helpen met hun oefeningen, het hanteren van de machines, het bereiden van de gerechten, ... . Dat wordt dus zoeken. Elke dag zullen we bijleren en zullen we ook moeten evalueren", aldus directeur De Decker. "We begrijpen dat de veiligheidsraad de laatstejaarsleerlingen voorrang geeft bij de heropstart van het onderwijs. Die groep leerlingen studeert immers af en moet een studiekeuze maken ofwel op zoektocht gaan naar een mooie job. Eind mei of begin juni kunnen er misschien nog andere jaren toegelaten worden. Iedereen hoopt om dit schooljaar nog op een goede manier te kunnen afsluiten", vertelt Erla Coucke. "Het ingevoerde systeem van pre-teaching laat ons toe om de achterstand beperkt te houden. Dat werkt goed bij ons. Eens de school terug normaal kan draaien, zelfs al is dat volgend schooljaar, zullen we per leerling moeten kijken waar er problemen zijn op het vlak van leerachterstand. Samen met de leerkrachten zal de directie tot het uiterste gaan om die leerlingen proberen tot het niveau te brengen waar ze horen te zijn", vult Davy De Decker aan. "Gelukkig heb ik al heel wat jaren leservaring waardoor ik weet welke leerstof belangrijk is. Ik tracht mijn leerlingen zoveel mogelijk de basiszaken mee te geven waardoor ze het volgende leerjaar probleemloos zouden moeten aankunnen. Bij mijn leerlingen denk ik dat hun leerachterstand minimaal zal zijn. Ik geef ze feedback betreffende hun gemaakte opdrachten en neem indien nodig contact op met de ouders", vertelt Erla. Via het systeem van pre-teaching heeft elke leerling elke dag 2 uur online les. De school heeft laptops uitgeleend aan de meest kwetsbare leerlingen en stelt vast dat zo bijna alle leerlingen goed bereikt kunnen worden. Veel vragen worden natuurlijk gesteld over het eindexamen. Het al dan niet organiseren van eindtoetsen of examens is immers een beslissing van de school of het schoolbestuur. Zo besliste scholengroep Stroom om geen examens af te nemen"Het hele team verricht echt huzarenwerk. Ook op socio-emotioneel vlak proberen we iedereen zo goed mogelijk vanop afstand te ondersteunen en te begeleiden. Het maakt me blij om mijn leerlingen terug te zien. Dankzij de inspanningen van de directie en de technische staf is er echt wel een goede samenwerking en dat verheugt me. Algemeen gezien denk ik dat we goed bezig zijn. Iedereen doet zijn best maar we houden duidelijk wel rekening met de risico's. We leren ook van de nieuwe ervaringen en spelen die door aan elkaar. Nog wat geduld zou ik zeggen want het komt wel goed", besluit Erla Coucke. (Marc Vansevenant)