De Jeugdraad heeft er dit schooljaar een bijzonder productief jaar opzitten. De nieuwe voorzitter van de Jeugdraad, Arne Den Baes, organiseerde samen met enkele geëngageerde jongeren het evenement "Oostkamp op kop!" op zaterdag 30 maart in het centrum van de gemeente. Het stadsspel had als doel om de Oostkampse jeugdbewegingen te laten deelnemen aan één grote activiteit en zo elkaar beter te leren kennen. Ook niet verenigde je...

De Jeugdraad heeft er dit schooljaar een bijzonder productief jaar opzitten. De nieuwe voorzitter van de Jeugdraad, Arne Den Baes, organiseerde samen met enkele geëngageerde jongeren het evenement "Oostkamp op kop!" op zaterdag 30 maart in het centrum van de gemeente. Het stadsspel had als doel om de Oostkampse jeugdbewegingen te laten deelnemen aan één grote activiteit en zo elkaar beter te leren kennen. Ook niet verenigde jeugd was dit jaar voor het eerst welkomVoorzitter Arne Den Baes is aan het einde van zijn voorzitterschap. Wie de fakkel overneemt, is nog niet gekend. Na zijn stage in De Zande zal Arne afgestudeerd zijn als maatschappelijk werker. "Ik kijk tevreden terug op het voorbije werkjaar. We haalden dit jaar meer dan 400 deelnemers aan ons jeugdraadspel. Dat is het driedubbele van het jaar voordien. In onze andere activiteiten hebben we steeds een link kunnen maken naar duurzaamheid. We integreerden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vaak in onze projecten en op die manier hebben wij ook, hoe klein ook, stappen gezet naar een betere wereld.Burgemeester de Keyser stak zijn genegenheid voor de jeugd niet onder stoelen of banken: "Wie de toekomst wil vastpakken, heeft de jeugd nodig", citeerde hij. "De jeugdraad is daarin steeds een toegevoegde waarde geweest. Dat er binnen de werking ook aan de SDG's (Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkelingsdoelen) gewerkt is, doet mij heel veel deugd. Wij geven ons aan de volgende generatie en moeten dus steeds met hen rekening houden. We hebben trouwens in onze gemeente een grote instroom van jongeren in ons bestuur. Ik hoop dat op die manier de connectie naar de jeugd makkelijk gelegd kan worden zodat de doelstellingen die de jongeren willen nastreven in de agenda kunnen opgenomen worden" De burgemeester sloot af met een dankwoord aan de mensen van de jeugddienst: Delphine Bossuyt en Hannes De Caluwe. (PH)