Als algemeen directeur miste hij het pedagogische werkveld waarvan hij vroege...

Als algemeen directeur miste hij het pedagogische werkveld waarvan hij vroeger deel uitmaakte te veel: "Ik vertrek niet uit onvrede of frustratie maar wel omdat ik de onderwijspraktijk te hard mis. Ik ben een onderwijsmens en ik kwam tot de vaststelling dat ik het pedagogische luik meer en meer miste." (PS)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.