"De elk jaar stijgende cijfers bewijzen dat maatregelen om de taalachterstand bij kinderen en jongeren bij te spijkeren broodnodig blijven", zegt Bert Maertens. "Hoe vroeger we daarmee beginnen en hoe grondiger we dat doen, hoe beter op langere termijn. Want we weten dat wie onze taal onvoldoende machtig is, veel minder snel integreert in onze samenleving, veel minder kans op slagen heeft in de klas en later minder jobkansen heeft."
...

"De elk jaar stijgende cijfers bewijzen dat maatregelen om de taalachterstand bij kinderen en jongeren bij te spijkeren broodnodig blijven", zegt Bert Maertens. "Hoe vroeger we daarmee beginnen en hoe grondiger we dat doen, hoe beter op langere termijn. Want we weten dat wie onze taal onvoldoende machtig is, veel minder snel integreert in onze samenleving, veel minder kans op slagen heeft in de klas en later minder jobkansen heeft."In West-Vlaanderen had vorig schooljaar (2016-2017) 11 procent van de kinderen in het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) niet het Nederlands als thuistaal. Dat is het geval wanneer de leerling met niemand in het gezin of in een gezin met drie gezinsleden met maximum één gezinslid Nederlands spreekt. Vooral de centrumsteden springen in het oog. Zo spreekt één vijfde van de kinderen in het Kortrijkse basisonderwijs thuis geen Nederlands. In Oostende is dit zelfs meer dan één op vier (26,7%). Het beeld in de andere centrumsteden Brugge (9,5%) en Roeselare (15,3%) is dan weer helemaal anders. "In bijna alle steden en gemeenten merken we dat het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, in stijgende lijn is. In het schooljaar 2011-2012 was dat in het basisonderwijs bijvoorbeeld in Menen 21%, in 2016-2017 meer dan 24%. In Harelbeke ging het in dezelfde periode van 10% naar 14% en in Staden van 2,3% naar 7%", verduidelijkt Bert Maertens. "Dit is niet langer alleen maar een uitdaging voor de centrumsteden", stelt Vera Celis. "Het spreekt voor zich dat het niet gemakkelijk is voor de leerling en voor de leerkracht indien de leerling thuis geen Nederlands spreekt. Zeker indien het aantal leerlingen met een andere thuistaal hoog ligt in een klas of school. Dat verkleint de onderwijskansen van deze leerlingen, met meer zittenblijven en schooluitval tot gevolg. Op termijn is dat nefast voor hun kansen op de arbeidsmarkt." Vera Celis en Bert Maertens zijn tevreden met de extra middelen die de Vlaamse Regering heeft vrijgemaakt om de taalontwikkeling al op jonge leeftijd te remediëren. Zo maakte de Vlaamse Regering recent bekend dat ze 12,7 miljoen extra zal investeren in het kleuteronderwijs en de taalversterking bij anderstalige leerlingen. Sinds 2013 werd overigens ook het instrumentarium van een school uitgebreid met onder meer taaltesten, taalbaden tot een jaar, bijspijkerlessen en vervolgcoaches om taalachterstand te detecteren en te remediëren. Volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) pleit er bij minister Crevits voor om het gebruik van deze maatregelen nog extra aan te moedigen bij de scholen. Ondanks de stijging is West-Vlaanderen nog steeds de beste provincie van de klas op dit vlak. In Vlaams-Brabant spreekt 25% van de kinderen uit het basisonderwijs thuis geen Nederlands. In Antwerpen is dat 21%, in Oost-Vlaanderen bijna 15% en in Limburg 13%.