"De zwemschool van BZK (de koninklijke Brugse Zwemkring) is niet langer welkom in het Jan Guilinizwembad op woensdag- en vrijdagavond van 17 tot 19 uur, terwijl ze daar al 44 jaar trainen", laakt Sandrine De Crom. De reden ? Meer publiek zwemmen aanbieden aan alle Bruggelingen.
...