"De zwemschool van BZK (de koninklijke Brugse Zwemkring) is niet langer welkom in het Jan Guilinizwembad op woensdag- en vrijdagavond van 17 tot 19 uur, terwijl ze daar al 44 jaar trainen", laakt Sandrine De Crom. De reden ? Meer publiek zwemmen aanbieden aan alle Bruggelingen.
...

"De zwemschool van BZK (de koninklijke Brugse Zwemkring) is niet langer welkom in het Jan Guilinizwembad op woensdag- en vrijdagavond van 17 tot 19 uur, terwijl ze daar al 44 jaar trainen", laakt Sandrine De Crom. De reden ? Meer publiek zwemmen aanbieden aan alle Bruggelingen."Door de overname door Farys en de herschikking van de zwemuren, kunnen 700 extra publieke openingsuren aangeboden worden, antwoordt sportschepen Franky Demon mij net vol trots. 700! En toch gunt de schepen de zwemschool van BZK die 4 wekelijkse uurtjes niet. Tijdens die vier uur komen nochtans 90 kinderen les volgen, tussen 6 en 9 jaar, verdeeld in 4 groepen. Zij worden doorverwezen naar het zwembad van het KTA in Sint-Michiels. Het lijkt mij bijzonder sterk dat er meer dan 90 Bruggelingen zouden komen zwemmen tijdens die vier uren...", zucht de ontgoochelde politica. Gunstige voorwaardenSportschepen Franky Demon (CD&V) reageert: "Het afsluiten van de overeenkomst met het KTA creëert extra zwemuren voor clubs en dat werd positief onthaald door verschillende clubs. Ze beschikken er trouwens over de mogelijkheid om het volledige zwembad af te huren voor hun eigen werking aan dezelfde gunstige voorwaarden."Bij het voorbereiden van de exploitatieoverdracht van zwembad Jan Guilini naar Farys moesten de openingsuren van de zwembaden opnieuw vastgesteld worden. De sportdienst weet uit haar eigen ervaring in de uitbating van het stedelijk zwembad Jan Guilini dat de indeling in publieksuren en cluburen (waarbinnen het zwembad voor publiek gesloten is) soms erg onlogisch en weinig klantvriendelijk is.""Vanuit de sportdienst werd bekeken om de grootste hiaten uit dat lappendeken aan publieke openingsuren te halen. Door de mogelijkheid voor clubs die de nieuwe samenwerking met het KTA biedt en doordat de publieke openingsuren van zwembad Jan Guilini opnieuw moesten vastgesteld worden, achtte de sportdienst het zinvol om met het bestuur van de BZK in dialoog te gaan rond de cluburen op woensdag, donderdag en vrijdag in het zwembad Jan Guilini. Dat zijn in totaal 5 uren. Tijdens een overleg werd uitgelegd dat er een mogelijkheid was om voor Jan Guilini tot extra en meer logische, aansluitende publieksuren te komen. Naast de 5 uren van de BZK werd ook gekeken om het zwembad Jan Guilini op de middag publiek toegankelijk te maken, een vraag die ook in het verleden al werd geopperd vanuit de bevolking.""Geen enkele club heeft door de overdracht van de exploitatie minder zwemuren of hogere kosten. Integendeel, gezien de zeer grote vraag naar zwembadwater werd een manier gezocht om dat totaalaanbod publieks- en cluburen uit te breiden", aldus de sportschepen.