De speelpleinwerking in Izegem verliep dit jaar in 'bubbels' van 45 kinderen en 5 monitoren om het risico op een besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Daardoor vond de werking uitzonderlijk ook op acht verschillende locaties plaats. De speelpleinbubbel aan zaal ISO moest vorige week donderdag, op de voorlaatste dag, al stopgezet worden omdat een animator positief testte. "Hij ...

De speelpleinwerking in Izegem verliep dit jaar in 'bubbels' van 45 kinderen en 5 monitoren om het risico op een besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Daardoor vond de werking uitzonderlijk ook op acht verschillende locaties plaats. De speelpleinbubbel aan zaal ISO moest vorige week donderdag, op de voorlaatste dag, al stopgezet worden omdat een animator positief testte. "Hij ging naar het ziekenhuis voor een medische ingreep en onderging daar preventief een coronatest, die positief bleek te zijn", zegt burgemeester Bert Maertens. "Daarop hebben we de werking aan zaal ISO stopgezet en alle kinderen, hun ouders en de betrokken medewerkers een test laten ondergaan" De resultaten wezen uit dat die tests negatief waren, maar omdat het een hoogrisicocontact betrof moeten de kinderen toch in quarantaine. "In principe is dat voor veertien dagen", zegt begeleidend Covid-arts Bram Debaene. "Op die manier vermijden we dat er kinderen later nog symptomen ontwikkelen. Dan zouden er haarden in scholen ontstaan en pas dan zou het virus echt vrij spel krijgen. Je kan echter ook een tweede test doen, maar die mag minimum negen dagen na het laatste risicocontact worden uitgevoerd. Blijkt die ook negatief, dan kan je de quarantaine vier dagen vroeger verlaten. Voor de kinderen zou dat betekenen dat ze bij een negatieve test vanaf maandag terug naar school kunnen. We hebben alle ouders die test voor hun kind aangeraden, zodat ze zo min mogelijk schooldagen moeten missen."Ondertussen blijkt dat er toch één kind positief heeft getest. "Het gaat om een mild positieve test, wat betekent dat het virus in het kind al aan het uitdoven is of dat het heel pril is. We kunnen dan ook niet met zekerheid zeggen dat het kind de besmetting op het speelplein opliep. Ik vermoed dat dit ergens anders is gebeurd, anders waren er wellicht meer besmettingen opgedoken. De gezinsleden van dat kind moeten nu ook veertien dagen in verplichte quarantaine", besluit arts Bram Debaene.(vadu)