Doorheen de Verkeersdag waren er verscheidene workshops: verkeersles en fietscontrole door de politie, mobiel verkeerspark, bezoek aan de politiecombi, fietsreparaties door Okra Harelbeke, en een behendigheidsparcours en fietsen op rollen. De Harelbeekse scholen hadden zich massaal ingeschreven: zo onder meer de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van meester Geert Dekeyser van het Heilig Hartcollege Harelbeke. Zij volgden om te beginnen de dode hoekdemonstratie. "Het is zeer belangrijk dat kinderen dit probleem leren kennen. Zo leren ze proefondervindelijk 'in leven...

Doorheen de Verkeersdag waren er verscheidene workshops: verkeersles en fietscontrole door de politie, mobiel verkeerspark, bezoek aan de politiecombi, fietsreparaties door Okra Harelbeke, en een behendigheidsparcours en fietsen op rollen. De Harelbeekse scholen hadden zich massaal ingeschreven: zo onder meer de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van meester Geert Dekeyser van het Heilig Hartcollege Harelbeke. Zij volgden om te beginnen de dode hoekdemonstratie. "Het is zeer belangrijk dat kinderen dit probleem leren kennen. Zo leren ze proefondervindelijk 'in levende lijve' wat een dode hoek precies is en hoe ze zich goed kunnen positioneren om gezien te worden", zegt Wout Seynaeve, de verkeersconsulent van Politiezone Gavers.Tussendoor konden de kinderen met de 'speedgun' de snelheid van de auto's meten in de Stasegemsesteenweg. "Dit als voorbereiding voor een volgend project van ons bewegingspunt", zegt Rosanne Mestdagh van Beweging.net. Suzanne (11) en Anael (1) mochten samen met de begeleiders Martine Decuninck en Annie Allegaert de snelheden opmeten. "We noteren al de snelheden tot 30 kilometer per uur, die tot 50 kilometer per uur en die boven de 50", vertelt Suzanne. "Samen met onze begeleiders worden alle snelheden per categorie ingevuld en daar wordt dan een analyse van gemaakt", weet Anael.De leerlingen van het 5e jaar van de Stedelijk basisschool Zuid Stasegem volgden samen met meester Gregory Rassalle de EHBO-les en kregen uitleg over de materiaalwagen van het Jeugd Rode Kruis van Eddy Duchi. "Ik geef een demonstratie van al hetmateriaal en wat er precies nodig is om een verkeersslachtoffer goed 'in te pakken' en vast te riemen om een veilig vervoer te garanderen", aldus Eddy. "Er komt erg veel bij kijken", weet Tibo (10).Rune (9) mocht voor verkeersslachtoffer spelen en deed dat voortreffelijk.De klassen dienden dit jaar een slogan te bedenken en een voorstel uit te werken omtrent veilig naar school. "Ze krijgen tot eind december de tijd om dit mooi uit te werken. Wij halen die ontwerpen op en samen met de politie kijken we om dit onder de vorm van een grote spandoek in de nabijheid van de scholen op te hangen", duidt Rosanne van Beweging.net. Bij Beweging.net is verkeersveiligheid een belangrijk item. "Zeker als het gaat om de kwetsbare groep, onze kinderen. Men kan niet vroeg genoeg de nodige opleiding krijgen om zich veilig door het drukke verkeer in onze steden te begeven", duidt Rosanne Mestdagh van Beweging.net. "Ieder jaar vallen er vele gekwetsten en ook dodelijke slachtoffers onder de schoolgaande jeugd. Daarom is het belangrijk dat verenigingen zoals Beweging.net dergelijke initiatieven nemen." Alle kinderen kregen een fietsslot als aandenken mee naar huis. De kostprijs van de tweejaarlijkse Verkeersdag bedraagt ruim 2.000 euro uit het budget van Beweging.net, dat steun kreeg van de Jeugdraad.