De druk op het onderwijs wordt er door de coronacrisis niet kleiner op. Eerder deze week gaf één op de vijf scholen aan 'beperkter op te starten dan de overheid al toelaat'. Een gebrek aan ruimte of leerkrachten om alles in goede banen te kunnen leiden, ligt in de meeste gevallen aan de basis van die beslissing. Zeker in combinatie met het voorzien van noodopvang voor kleuters en kinderen uit andere leerjaren. Toch is er vooral enthousiasme en goesting om er weer aan te beginnen. Het verlangen om weer naar school te gaan en de leerlingen opnieuw te mogen ontvangen, is groot.
...

De druk op het onderwijs wordt er door de coronacrisis niet kleiner op. Eerder deze week gaf één op de vijf scholen aan 'beperkter op te starten dan de overheid al toelaat'. Een gebrek aan ruimte of leerkrachten om alles in goede banen te kunnen leiden, ligt in de meeste gevallen aan de basis van die beslissing. Zeker in combinatie met het voorzien van noodopvang voor kleuters en kinderen uit andere leerjaren. Toch is er vooral enthousiasme en goesting om er weer aan te beginnen. Het verlangen om weer naar school te gaan en de leerlingen opnieuw te mogen ontvangen, is groot.Meer dan 250 studenten lager onderwijs van hogescholen Vives en Howest belichamen die goesting en dat enthousiasme des te meer. Velen zijn bezig aan hun laatste weken achter de schoolbanken, werken hun bachelorproef af, studeerden voor examens of dienden heel recent een grote vervangopdracht voor hun stages in. Maar ondanks die rush richting hun diploma, staan ze vooral klaar om mee het lager onderwijs recht te houden.Vanuit het netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen, gesteund door de Koning Boudewijnstichting en het Departement Onderwijs en Vorming, springen studenten van alle lerarenopleidingen de komende dagen en weken gretig bij. De studenten nemen deel aan het zogenoemde 'Eerste Hulp Bij Grote Onderwijskansen'-project die basisscholen moet helpen om volwaardige leerkansen voor alle leerlingen te realiseren. "Fysieke stages vielen door de coronacrisis overal weg", duidt Noël Selis, studiegebieddirecteur van de lerarenopleiding aan Vives. "Maar vanuit de scholen kwamen toch veel vragen om afstuderende jongeren mee in te schakelen, zowel bij het online-gebeuren als bij de heropstart van de lessen op school. Wij hebben daarop een oproep gelanceerd onder onze studenten en dat bleek een gigantisch succes." Ruim honderd studenten, maar liefst 70 procent van de laatstejaars lager onderwijs aan Vives, toonde zich bereid om geheel vrijwillig te helpen waar nodig. "Daaraan zie je de drive die de leerkrachten van morgen echt in zich hebben", zegt Vanessa Vanthournout, verbonden aan Vives en projectmedewerker bij Kleine Kinderen Grote Kansen. "Zij willen heel graag ervaring opdoen en zich inzetten waar ze kunnen helpen. Dat extraatje is voor hen geen probleem. Nieuw is dat voor ons niet, maar dat het op zo'n grote schaal gebeurt, is nooit gezien. Het is absoluut een win voor iedereen. Voor de student, voor de leerkracht, maar zeker ook voor het kind in de klas.""Een extra paar handen werkt enerzijds ontlastend voor het bestaande leerkrachtenteam", aldus Vanessa. "Onze studenten kunnen bovendien heel specifiek begeleiden. Ver voorbij het cognitieve, het bijleren van taal en wiskunde. Gelijke onderwijskansen betekent niet hetzelfde doen voor iedereen. Sterkere leerlingen moet je bijvoorbeeld extra kunnen uitdagen, kwetsbare kinderen moet je dan weer op hun ritme of manier helpen. Het is meer dan iedereen een laptop geven."Inhoudelijk is de bijdrage van de studenten aan de heropstart van het fysieke onderwijs heel breed. Van het voortzetten van de online herhalingsoefeningen over het begeleiden van de opvang, het ondersteunen van de aanlooplessen tot het effectief overnemen van klasgroepen. "Zij zijn daar ook klaar voor", benadrukt Noël Selis. "De laatstejaars zijn tenslotte de mensen die volgend jaar effectief het werkveld in duiken." Dat de nood aan die extra helpende handen hoog is, blijkt uit de meer dan 300 aanvragen van West-Vlaamse scholen of scholen net over de grens met Oost-Vlaanderen. "Het is natuurlijk jammer dat we niet iedereen kunnen helpen, maar we kunnen toch zeker honderd scholen aan een student koppelen", sluit directeurs Selis af. "Alle beetjes helpen. Met de creativiteit en het enthousiasme komen we al ver."Van hogeschool Howest steken in totaal zo'n 150 studenten, zowel van het eerste, tweede als derde jaar, de handen uit de mouwen. "Voor de eerste twee jaren is dat beperkt tot een week bij de heropstart. Laatstejaars worden in veel gevallen voor de rest van het schooljaar ingeschakeld. We hebben daarom beslist om vanaf 18 mei geen lessen meer in te plannen. Voor derdejaars zijn ook examens en deadlines naar voren geschoven", zegt Céline Sercu, programmaverantwoordelijke basisonderwijs aan Howest. "We merkten vrij snel dat zij dat vrijwillige engagement zouden nemen. Ook bij onze studenten verpleegkundige zagen we dat eerder in deze crisis al. Deze jongeren zijn niet te beroerd om bij te springen waar nodig en stellen zich uitermate flexibel en hulpvaardig op. En ja, daar zijn we eigenlijk best trots op."Ook een 20-tal masterstudenten van de verkorte lerarenopleiding aan KU Leuven campus Kulak toonden zich tenslotte bereid om waar nodig enkele middelbare scholen mee te ondersteunen bij de heropstart van hun lessen.