Maart is traditioneel de start van opendeurdagen en inschrijvingsperiodes in secundaire scholen. In sommige scholen zijn de plaatsen erg gegeerd en overstijgt de vraag de capaciteit. In De Passer, een secundaire school voor leerlingen met autisme, waren 9 plaatsen beschikbaar. Nog geen minuut nadat het aanmeldingsformulier online kwam, was de koek al verdeeld.
...

Maart is traditioneel de start van opendeurdagen en inschrijvingsperiodes in secundaire scholen. In sommige scholen zijn de plaatsen erg gegeerd en overstijgt de vraag de capaciteit. In De Passer, een secundaire school voor leerlingen met autisme, waren 9 plaatsen beschikbaar. Nog geen minuut nadat het aanmeldingsformulier online kwam, was de koek al verdeeld. Het computersysteem van De Passer werd op dat moment gebombardeerd met 452 aanmeldingen. Daarvan gingen de eerste 7 plaatsen naar de snelste inzendingen en uit de overblijvende namen werden nog 2 plaatsen verloot. De resterende 90 kinderen moeten dus uitkijken naar een alternatief. Ook methodeschool Stamina registreerde 472 meldingen en noteerde al snel een tekort van zo'n 40 plaatsen. De 30 beschikbare plaatsen waren in minder dan een minuut ingevuld, nadien werden nog 7 plaatsen verloot. "We wisten dat er te weinig plaatsen beschikbaar waren en dat het moeilijk zou worden om binnen te geraken", zegt Ann, een mama die zes paar helpende handen vond om haar zoon te helpen aanmelden in Stamina. "Iedereen zat stipt om 17 uur achter de computer en we vulden alles zo snel mogelijk in, maar blijkbaar was niemand van ons snel genoeg. Het lijkt even onmogelijk als het scoren van tickets voor Tomorrowland. Persoonlijk sta ik dan nog meer achter het kampeer-principe: als je het écht wilt, kan je daar desnoods een week op voorhand staan en dan ben je zeker van je plaats." Bij navraag blijkt dat veel ouders hun kansen bij een digitale aanmelding proberen te verhogen door mensen te ronselen om zo snel mogelijk het online aanmeldingsformulier in te vullen én te versturen. De plaatsen zijn immers voor snelste inzenders. Wie vlot met een computer overweg kan, maakt bijgevolg dus meer kans om een plaats weg te kapen dan een leerling wiens ouders niet zo pc-vaardig zijn. Brengt zo'n systeem de gelijke onderwijskansen voor iedereen dan niet in het gedrang? Algemeen directeur van Brugse scholengroep Impact Wim Van Kerckvoorde verduidelijkt: "In een ideale wereld kan iedereen terecht in de school van zijn keuze, maar in de praktijk lukt dat niet altijd. Brugge kampt niet met een algemeen tekort aan plaatsen in secundaire scholen. Het is eerder een probleem van de verdeling en de populariteit van bepaalde scholen. Enerzijds bestaat er een problematiek in het buitengewoon onderwijs voor leerlingen met autisme (zoals De Passer) of zware socio-emotionele of karakterstoornissen (zoals Element). De leerlingen in die scholen kunnen op cognitief en intellectueel niveau perfect mee in het regulier onderwijs, maar zijn erg gebaat met meer structuur, intensere begeleiding en kleinere klasgroepen. Anderzijds stijgt de interesse in methodescholen, waarvan Brugge er momenteel slechts eentje telt: Stamina. Dit soort innovatieve scholen toont zo'n beetje de toekomst van het onderwijs en kent in alle steden een felle opmars." Coördinator Caroline Devriendt van Stamina benadrukt dat er altijd rekening wordt gehouden met de achtergrond van kandidaat-leerlingen. "Wij reserveren 27 procent van de plaatsen voor indicatorleerlingen: leerlingen met een schooltoelage, beperkt inkomen, of waar de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs."Het plaatsgebrek aanpakken, mag niet overhaast gebeuren, vindt Wim Van Kerckvoorde. "Die scholen moeten gefaseerd groeien, zodat ook het lerarenkorps én de accommodatie op hetzelfde tempo meegroeit. Het roekeloos opschroeven van de capaciteit waar nodig, moeten we absoluut vermijden als we een goede kwaliteit willen blijven garanderen. We mogen echter niet vergeten dat niet iedereen kiest voor zo'n aangepaste omgeving. Het merendeel van de ouders verkiest nog altijd voor zijn kind een klassieke school."Nog volgens Van Kerckvoorde kan misschien nog worden geschaafd aan de manier van aanmelden. Hoewel er nog beperkt wordt gekampeerd in Brugge, is het digitaal aanmeldingssysteem de nieuwe standaard. "Het enige systeem dat iedereen gelijke kansen biedt, is volgens mij een algemene loting van alle beschikbare plaatsen, zonder daarbij de voorrangsregels voor campusleerlingen, kinderen van personeel en broers of zussen te vergeten. Persoonlijk denk ik dan ook dat op dit systeem verder moeten worden ingezet."Schepen van flankerend Onderwijsbeleid Pablo Annys (SP.A) erkent het capaciteitsprobleem. "Als stadsbestuur moeten we de scholen hierin ondersteunen waar mogelijk om het aanbod beter af te stemmen op de inderdaad groeiende behoefte. Kamperen is niet meer van deze tijd en bovendien is er daarbij ook geen sprake van gelijke kansen. Niet iedereen heeft de luxe om een weekje verlof te nemen om te gaan kamperen voor de schoolpoort. Een systeem van digitale aanmelding met een algemene loting, kan meer gelijkheid brengen in de kansen, maar daarmee is het capaciteitsprobleem nog niet opgelost. We moeten dus vooral inzetten op de uitbreiding van het aanbod." (Elke Van de Kerckhove)