Exact 135 kleuters en lagereschoolkinderen van De Vliegeraar in Sint-Baafs-Vijve, iets meer dan de helft van de 243 leerlingen in totaal, moeten in quarantaine. Allemaal hadden ze een zogenaamd 'hoogrisicocontact' met een van de drie besmette personeelsleden van de Baafse kleuter- en basisschool.
...

Exact 135 kleuters en lagereschoolkinderen van De Vliegeraar in Sint-Baafs-Vijve, iets meer dan de helft van de 243 leerlingen in totaal, moeten in quarantaine. Allemaal hadden ze een zogenaamd 'hoogrisicocontact' met een van de drie besmette personeelsleden van de Baafse kleuter- en basisschool."We hebben inderdaad drie mensen die recent positief testten op het virus, in ons team", duidt John Moerman, voorzitter van het schoolbestuur. "Het gaat om een zorgleerkracht, iemand van de voor- en naschoolse opvangdienst en onze directrice. In samenspraak met het CLB is beslist om alle kinderen met wie ze dicht en/of langdurig contact hadden, preventief in thuisquarantaine te plaatsen."Die quarantaine voor de 135 leerlingen begint vandaag en houdt in dat de kinderen zeker de hele week niet naar school kunnen komen. "Het gaat voornamelijk om kleuters: drie kleuterklassen zijn volledig afwezig - een tweede kleuter, een derde kleuter en een combinatieklas van tweede en derde kleuter", aldus John Moerman nog. "In het lager zijn de leerlingen die in quarantaine moeten eerder verspreid. Dat zijn vooral jongens en meisjes die in de opvang bleven." Een vroege start van de vakantie dus, al had John Moerman en het hele team van De Vliegeraar het vanzelfsprekend liever anders gezien. "De herfstvakantie biedt ons wel de mogelijkheid om alles weer op zijn plooi te laten komen. Met die vakantieperiode, die bovendien verlengd is, hebben we daar zeker de tijd voor. Maar het is wel degelijk de bedoeling om na de vakantie weer voltallig te kunnen zijn op school. Laat ons hopen dat het bij deze drie besmettingen kan blijven."