Om scholen aan te zetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs, lanceerden ministers Crevits en Muyters voor de tweede keer een oproep om subsidies aan te vragen om de schoolsportinfrastructuur open te stellen. 167 dossiers werden ingediend, 87 scholen werden geselecteerd en kunnen rekenen op een subsidie.

In totaal wordt voor 11 miljoen euro subsidies toegekend, waarvan iets meer dan 10 miljoen euro voor infrastructuurwerken. Daar tegenover staat een totale investeringskost van 15,2 miljoen euro. Zo krijgen bijvoorbeeld het KTA in Brugge, het VTI in Poperinge en het Sint-Jozefsinstituut College en GO! Atheneum Eureka in Torhout subsidies.

"Bij deze tweede oproep lag extra focus op een sportaanbod tijdens de eerste twee uren onmiddellijk na schooltijd. Via de eerste oproep kregen eerder al 53 scholen ondersteuning en werden 1.018 extra naschoolse sporturen gecreëerd", aldus Hilde Crevits.

De volledige lijst van ondersteunde projecten: