De plaatsen zijn dus allemaal voor het secundair onderwijs. Concreet komen er in Kortrijk in het Guldensporencollege 200 plaatsen in de klas bij. Ook het Don Boscocollege en PTI campus Wetenschap en Groen realiseren allebei 200 bijkomende plaatsen in de klas. Het Sint-Jozefinstituut in Oostende zal 180 extra plaatsen in de klas realiseren en VMS in Roeselare zal er 120 realiseren.

De plaatsen zijn dus allemaal voor het secundair onderwijs. Concreet komen er in Kortrijk in het Guldensporencollege 200 plaatsen in de klas bij. Ook het Don Boscocollege en PTI campus Wetenschap en Groen realiseren allebei 200 bijkomende plaatsen in de klas. Het Sint-Jozefinstituut in Oostende zal 180 extra plaatsen in de klas realiseren en VMS in Roeselare zal er 120 realiseren.