"Ik jeun mij tussen de Ensors", vertelt de Roeselaarse ondernemer Frank Deceuninck, die intussen een Ensorstichting in het leven riep waarmee hij het werk van de Oostendse kunstenaar voort wil promoten en doorgeven aan de volgende generaties.
...