"We hebben geprobeerd materialen te recupereren zoals de vloer," zegt schepen van patrimonium Rik Buyse. "We hadden tegels te kort en dat hebb...