Het nieuwe financiecentrum bundelt verschillende diensten die voorheen verspreid zaten over de stad. Het gaat onder meer over de administratie van het kadaster, het aankoopcomité en enkele d...

Het nieuwe financiecentrum bundelt verschillende diensten die voorheen verspreid zaten over de stad. Het gaat onder meer over de administratie van het kadaster, het aankoopcomité en enkele douanediensten. Zij nemen samen 10.100 vierkante meter in. "Deze centralisatie zal de dienstverlening aan de burger ten goede komen", aldus Reynders. "Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwbouw ook voor een nieuwe sfeer op de werkvloer zal zorgen."Diensten gouverneurNaast de FOD Financiën vult de FOD Binnenlandse Zaken 4.500 vierkante meter van het gebouw. Onder meer de diensten van de West-Vlaamse gouverneur en het rijksregister worden er gehuisvest. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg neemt 1.500 vierkante meter voor zich. Enkele medische diensten van de federale overheid vullen telkens kleinere oppervlaktes. De vrijgekomen gebouwen in de stad worden op termijn verkocht. Het gaat vooral om gebouwen in het centrum van de stad. (Belga/BS)