De oprichting van het nieuw autonoom gemeentebedrijf staat in het bestuursakkoord en wordt nu gerealiseerd. "Onze stad moet op vlak van mobiliteit echt een inhaalbeweging maken ten opzichte van heel wat andere steden. Met dit nieuw autonoom gemeentebedrijf maken we versneld werk van een totaalplan. Het einddoel is vlot verkeer in een verkeersveilig Oostende, waar elk vervoersmiddel z...